Sokol

 
Sokol bol Obrázkový časopis pre zábavu a poučenie, vychádzajúci v druhej polovici 19. storočia. Prvé kroky k vydávániu časopisu Sokol na Slovensku podnikli v roku 1859 Ján Palárik a Jozef Karol Viktorin. Uvažovali o vydávání politických novín podľa vzoru Štúrových Slovenských národných novín a ich prílohy Orol Tatranský. Prvé číslo, ktorého redaktorom bol Pavol Dobšinský, vyšlo v Banskej Štiavnici 5. mája 1860. Vzhľadom k tomu, že bol Dobšinský odvolaný do Drienčan, vyšli len dva ročníky. V rokoch 1862-1869 viedol redakciu Sokola Viliam Pauliny-Tóth. Časopis vychádzal v rokoch 1862 – 1869 raz mesačne v Budíne, od druhého ročníka 1863 dvakrát mesačne ale už v Skalici.