Prvá svetová vojna

Hľadanie stratených životov... (obete 1. svetovej vojny)

07.05.2012 17:58
     11. 11. 1918 o 11:11 hod. bolo podpísané prímerie, ktoré ukončilo dovtedy najkrvavejší vojenský konflikt v dejinách – 1. svetovú vojnu. Tento deň si najmä anglicky hovoriace krajiny pripomínajú ako Deň prímeria, alebo Deň spomienky. Je to významný sviatok, ktorým si...

Nové archívne zistenia

30.10.2012 22:26
  Uverejňujeme nové poznatky získané štúdiom archívneho fondu Administratívnych písomností, Obvodného notárskeho úradu Radvaň, ŠA BB. Ide o niekoľko súpisov a výkazov, ktoré priamo súvisia s témou 1. svetovej vojny    Zoznam narukovaných mužov z Malachova v roku 1914...

Druhá svetová vojna

Osobnosti a udalosti - O SNP s priamym účastníkom Jánom Šteinsdorferom

28.10.2012 21:00
Autor textu: Ľ. Kubišová Pri príležitosti 68. výročia vypuknutia SNP sme sa porozprávali s Jánom Šteinsdorferom, nositeľom Rádu slovenského národného povstania II. triedy a ďalších vyznamenaní, ktorý sa Povstania zúčastnil najskôr ako vojak Československej armády a neskôr ako...