Vysťahovalectvo z Malachova

Na vlnách Titanicu

10.06.2012 11:45
    RMS Titanic. Príbeh lode, ktorý poznáme všetci si v roku 2012 pripomínal storočnicu od svojej prvej a zároveň aj poslednej plavby. Napriek tomu, že táto vo svojej dobe najluxusnejšia a najväčšia loď je neustálym centrom pozornosti, záujmu a zvedavosti širokej...

Parné lode a emigranti z Malachova

11.06.2012 09:11
Loď Kaiser Wilhelm II – vyrobená v lodeniciach AG Vulcan v Štetíne v roku 1903 pre lodnú spoločnosť Norddeutscher Lloyd. Kapacita lode bola 1888 pasažierov (775 prvá trieda, 343 druhá trieda, 770 tretia trieda). Domovské prístavy lode: Brémy, Southampton, Cherbourg, New...

Lodné spoločnosti

12.06.2012 11:30
    Na potenciálnych vysťahovalcov pôsobila agitácia veľkých lodných spoločností, ktorých agenti zaplavovali celú Európu a lákali k emigrácii sľubovaním rôznych výhod. V období 1. ČSR Ministerstvo sociálnej starostlivosti sa usilovalo o reguláciu vysťahovalectva...

Evidencia cestovných pasov

13.06.2012 12:45
    V administratívnych písomnostiach Obvodného notárskeho úradu Radvaň (ŠA BB, krab. 1, sign. 44) sa nachádza evidencia cestovných pasov z rokov 1923-1935.[1] Táto evidencia je ďalším prameňom k získaniu informácií o Malachovčanoch, ktorí v tomto období...

Evidencia prostriedkov vysťahovalcov a tých ktorí získali cestovný pas pre vysťahovanie

14.06.2012 08:45
    Evidencia obyvateľov obce Malachov, ktorí získali cestovný pas pre vysťahovanie[1] je žiaľ len torzovitá a bez bližšieho datovania, predpokladám však že by mohlo ísť o 20. roky 20. storočia. Evidencia obsahuje  týchto 6 mien, pričom tie ženské (iba vydaté ženy)...