História projektu

Zrodenie myšlienky elektronickej prezentácie výsledkov bádania s cieľom podeliť sa o ne s Vami všetkými, ktorých nás spája naša spoločná história vznikla 6. mája 2012.

Genéza môjho bádania je spojená najmä so záujmom o genealógiu svojej vlastnej rodiny, ktorej vetva po "praslici" píše dejiny Malachova už viac ako 300 rokov. 

Za začiatok tohto projektu však považujem už rok 2007 kedy som sa intenzívne začal zaujímať o rodovú históriu, pomocné vedy historické a všeobecne o históriu Malachova ako takú. 

Moje osobitné poďakovanie je adresované predovšetkým mojej skvelej manželke a najbližšej rodine za ich porozumenie a toleranciu.

Tomáš Cimerman

 

Súčinnosť

Tu sú mená spolupracovníkov, ktorí sa rôznymi textovými, obrazovými ale aj vecnými príspevkami podieľajú na dopĺňaní informácií o dejinách Malachova:

 •  Ľuba Kubišová
 •  Michal Kiššimon
 •  Eva Furdíková
 •  Mária Uharčeková
 •  Igor Krnáč
 •  Jana Kontrová
 •  Viera Frolová
 •  Adam Lichý
 •  Ľubica Pruknerová
 •  Marianna Bárdiová
 •  Wilma McKenzie
 •  Ondrej Čief

 

Referencie