Hasičstvo

Vznik a činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Malachove

14.06.2013 20:38
    Oheň, dobrý sluha – zlý pán aj takto možno označiť živel, ktorý slovami filozofa „riadi chod sveta a nič neuniká spod jeho vlády“. Inými slovami oheň sprevádza ľudstvo na celej jeho doterajšej púti, ale tak ako je človeku nápomocný vie spôsobiť aj nezvratné...

Požiare a príčiny ich vzniku v Malachove v minulosti

15.06.2013 20:40
    Jednou z najčastejších príčin požiaru rodinných domov je v súčasnosti zanesený komín. Neinak tomu bolo aj v minulosti, z tohto dôvodu sa tejto téme prikladal veľký význam. Kominárstvo bolo remeslo, ktoré sa zaoberalo čistením komínov. To znamená, že kominári vymetali...