Besztercebánya és vidéke - Banská Bystrica a okolie

preklad: Michal Kiššimon

 •  3. november 1895: Prvý civilný sobáš v Radvani. Daniel Kneppo mladší, matrikár 2. novembra vyhlásil za manželov po civilnom sobáši Máriu Dobrotovú z Pršian a Mateja Chmelíka z Kráľovej. 
 •  30. september 1900:  Oheň. 27-ho t.m. zavčas ráno vypukol v Dolných Pršanoch oheň. Do základov zhoreli tri domy.
 • 1. december 1901:  Oheň. 29-ho novembra k večeru, počas sušenia konopí vypukol v jednom dome oheň, ktorý zhorel spolu so susedným domom aj s hospodárskymi stavbami. Poistené neboli.
 • 10. máj 1903:  Minulú nedeľu v noci došlo v Malachove k vražde. Jedného sedliaka zabili dvaja z jeho rodiny, ktorí sa s ním pohádali o zdedenú ornú pôdu.
 • 17. apríl 1904: Veľké nešťastie sa stalo v Pršanoch 12-ho t.m. večer o 8  -ej hodine. Jedno 8 ročné dievča nieslo na chrbte domov 2 ročného súrodenca. Ako prešla cez most ponad potokom k mlynu, pošmykla sa a rozvodnený potok obe deti stiahol pod hladinu.
 • 15. január 1905: Chov rýb.  Maďarský kráľovský minister poľnohospodárstva vydal nariadenie Štátnemu dozoru rybárstva, aby pre zarybnenie horského potoka, ktorý je majetkom obce Malachov uvoľnili bezplatne 10.000 kusov ikier pstruhov a na ich vyliahnutie potrebné 2 kusy zariadenia (nádob) pre liahnutie.
 • 29. október 1905:  Dobrodružstvo s medveďom. Do Kremnice sa vybral v týchto dňoch Ján Ondrejka, mladík z Malachova, cez Ortútske vrchy, jablká predávať. V kremnických vrchoch zbadal jedného medveďa a pustil sa do behu. A medveď sa pustil za ním, ale jedno vypadnuté jablko ho pristavilo!
 • 21. január 1906:  Samovražda. 11-ho t.m. jedna žena z Malachova v smútku nad tým, že jej niekto ukradol 150 Korún v hotovosti, ktoré krátko predtým vybrala zo sporiteľne vypila roztok zo štyroch zápalkových krabíc a odvtedy už aj údajne zomrela.
 • 21. február 1906:  Z hádky smrť.  Minulú sobotu v noci v Malachove údajne jeden tamojší obyvateľ tak zbil Jána Kartíka,  v miestnom mlyne pracujúceho robotníka, ktorý chodil za jeho dcérou, že v pondelok podľahol svojim zraneniam. Podozrivého človeka, ktorí z činu obviňoval neznáme osoby, zadržali.
 • 20. máj 1906:  Krádež.  17-ho t.m. v Malachove ukradli Jurajovi Goleckému a vyviedli do hory jednu ošípanú a jednu kravu. Žandári už našli len kože!
 • 1. júl 1906: Vykopávky. Štátny riaditeľ pre múzeá a knižnice Wosinszky Mór, farár, slávny historik minulý mesiac 24-ho pobudol v našom meste a v doprovode niekoľkých historikov nášho mesta a za sprievodu Jozefa Schwenga mestského radcu a muzeálneho dozorcu vyšli na kopec Ortúty, kde už skôr prebiehali výkopové práce a kde našli veľa starožitných vecí germánskeho a keltského pôvodu. Aj pri tejto príležitosti uzrelo svetlo sveta viacero predmetov.
 • 8. júl 1906: Výskum starožitností. Už sme sa zmienili o tom, že Wosinszky Mór, slávny historik v doprovode Samuela Bothára, dr. Jozefa Schwenga a Samuela Petrikoviča robili skúšobné vykopávky v chotári obce Pršany na vrchu "Veľký Hrádok", na mieste pradávneho obetného miesta. Vrch bol opevnený dvojitým prstencovým valom. Už Petrikovič tam našiel pamiatky z doby kamennej. Väčšina nálezov spadá do obdobia ku koncu doby bronzovej. Malú náhornú plošinu a valy ešte preskúmajú. Počuť, že v priebehu budúceho týždňa dr. Téglás Gábor bude viesť prieskum v brusnianskej a v okolitých dolinách, na miestach kde sa premývalo zlato. Faktom je to, že na našom okolí už Rimania hľadali zlato.   
 • 21. október 1906: Vykopávky. V chotári Horných Pršian sa tento týždeň na prastarom obetnom mieste opäť uskutočňovali vykopávky, pri ktorých boli prítomní i viacerí predstavitelia mesta. O výsledku kopania najbližšie.
 • 14. november 1906: Krádež. V Radvani na 4-ho v noci k včasnému ránu, odohnali z chlieva tamojšieho občana Bradu, tri stredne veľké ošípané. Ešte aj na to mali čas, aby potok doskami premostili. Potom prišli do dvora Dubovskej odkiaľ zobrali jednu ošípanú a hnali ju cez záhradu smerom k Hôrke a tam ju zabili. Poškodená žena už v noci o jednej hodine prešla do Malachova a tam vošla do jedného domu, ktorému gazda práve vtedy prišiel domov. Takto sa hádam páchatelia nájdu! 
 • 28. november 1907: Obeť pálenky.  Ján Snopko, obyvateľ z Horných Pršian, 18-ho t.m. išiel z práce domov poriadne podgurážený a zastal si na jeden voz. V radvanskom chotári však stratil rovnováhu a spadol z voza. Kolesá voza ho prešli tak nešťastne, že na následky zranenia po niekoľko hodinových ťažkých útrapách  zomrel. Oplakáva ho vdova a osem sirôt, z ktorých štyri sú ešte celkom nezaopatrené.
 • 16. máj 1912: Požiar v Malachove. Dnes, pred týždňom v noci o 11 hodine veľký oheň pustošil v Malachove. Oheň vypukol v dome u S. Brichtu malachovského krčmára a obchodníka v umývacej drevenej kuchyni, kde celý deň prali šaty a večer zabudli v peci udusiť oheň. Zhasínajúca pahreba znovu vzplanula a zapálila jednu drevenú hradu a požiar čoskoro zachvátil celú drevenú konštrukciu domu. Vo veľkom vetre potom oheň preskočil na domy malachovského gazdu J. Paulíka a vdovy Bursovej a oba domy zhoreli do tla so všetkým šatstvom, nábytkom, a požívatinami. Nakoľko budovy, neboli poistené, za škody sa nič nenavráti.
 
 • 7. august 1913:  Smrteľná zábava.  V Horných Pršanoch sa na zábave pobili tamojší s Malachovčanmi, ktorí sa sem prišli zabaviť. Andrej Dobrota, pršiansky richtár vykázal Andreja Riečana,  ktorý sa však zakrátko vrátil a svojim nožom dva krát pichol richtára, ktorý zomrel. Mal len 32 rokov a bol otcom štyroch detí.