Obzor

 
Obzor bolo v rokoch svojho vydávania 1863-1886 významné slovenské periodikum. Tieto noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život vychádzali trikrát do mesiaca v Skalici a v Martine. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom bol Daniel G. Lichard a od roku 1883 Romuald Zaymus. Noviny boli tlačené v tlačiarni Synovia F. X. Škarnicla v Skalici, od roku 1883 ich tlačil Kníhtlačiarsky účastinársky spolok v Martine.