Mapy

Historický vývoj mapovania Malachova do prvej polovice 18. storočia

16.03.2016 20:52
     Počiatky vo vývoji mapovania Uhorska sú späté s najstarším zachovaným mapovým zobrazením Slovenska na mape "Tabula Hungariae“, ktorej autorom bol kanonik talianskeho pôvodu Lazar Rosetti. Mapu zostavil v roku 1513 ale vydaná bola až po jeho smrti v roku 1528. Mapovanie...

Vývoj vojenskej kartografie na území Malachova

27.02.2016 22:09
       I. vojenské mapovanie (Jozefínske) 1763-1787      Na Slovensku, ktoré bolo v minulosti súčasťou viacerých štátnych útvarov, sa realizovalo niekoľko štátnych mapovaní. Najstarším systematickým mapovaním na území nášho štátu bolo I. vojenské mapovanie....