Heraldika obce Malachov

Súčasné symboly obce

09.07.2012 10:54
    Vznik mestskej a obecnej samosprávy po roku 1989 bol podnetom v mnohých obciach na Slovensku k zavedeniu vlastných obecných insígnií (symbolov). Súčasné symboly našej obce Malachov vznikli, boli prijaté a zaradené do Heraldického registra Slovenskej republiky v roku 2001....

Historické pečate a pečiatky Malachova

10.07.2012 10:54
    Pečať je ilustračný a výnimočný historický prameň, ktorý má nezastupiteľnú vypovedaciu hodnotu. Je bohatým a zároveň najvýznamnejším zdrojom heraldickej tvorby miest a obcí, pretože dáva dokumentom právnu moc, dôležitosť a významnosť. Po dosiahnutí určitého stupňa samosprávy...

Pečiatky škôl a spolkov

11.07.2012 10:30
   Hoci sa primárna pozornosť venuje predovšetkým pečatiam a pečiatkam obce Malachova, rovnaký záujem si zasluhujú aj pečiatky škôl a spolkov, ktoré v obci existovali. Z formálneho hľadiska nie je medzi nimi a obecnými pečiatkami takmer žiaden rozdiel. Ba práve naopak,...