Hronské noviny

  • 26.apríl 1924: Zlý život  -  zlá smrť. Robotník Ondrej Riečan z Malachova nemal sa na zemi dobre. Pri 67 rokoch bol pilný a pracovitý a snáď by mohol žiť  spokojne, keby jeho vlastná rodina nebola zle s ním zachodila! Nemali ho radi, ani manželka, ani jeho vlastné deti. Povrávalo sa, že jedlo mu hádzali ako psovi a často mu nagazdovaných niekoľko koruniek vzali. Tak sa stalo aj na Veľkonočný pondelok, keď starý Riečan zistil, že sa mu stratilo 100 kč. Došlo k hádke, ktorá tak často odznela v tejto rodine. Manželka a deti potom odišli z domova a večer našli starkého na povale obeseného. Tak v zúfalstve skončil život, ktorému osud nedoprial trochu tej lásky ženy a vlastných detí. Prípad bude mať súdnu dohru.