Naše noviny

  •  23. júl 1937: Robotník zabitý traverzom. V stredu  dňa 21. t. m. o 3 hod. odpoludnia stalo sa na stavbe  trati  Banská Bystrica - Diviaky  v blízkosti  obce Rudlovej  nešťastie , ktoré si vyžiadalo  ľudský život. Pri skladaní traverzu  z nákladného auta  bol zamestnaný  45 ročný  robotník  Ján Kapusta z Malachova. Pri skladaní  jedna z traverz spadla  s voza  priamo na Kapustu, ktorý bol  na mieste  zabitý. Kapusta je otcom 4 detí  a na stavbe pracoval prvý deň.