Priezviská

História a súvislosti malachovských priezvisk

05.10.2015 22:36
     Priezviská boli a sú symbolmi osôb, rodín, rodov a je prakticky nemožné bez nich realizovať štúdium rodinných a rodových súvislostí vo všeobecnosti, ale aj v užšom kontexte v prostredí Malachova.       Kde majú teda svoje korene? A...

Priezviská Malachova a ich prímenia

21.08.2015 22:21
     Isto väčšina z nás sa aspoň raz zamyslela nad tým, aký pôvod a význam má naše meno a tiež priezvisko, prípadne kde má svoje korene alebo ako sa rodina dostala k podobe svojho dnešného priezviska.      Dnešný spôsob pomenúvania osôb sa stabilizoval v...