Fragmenty

Spomienka na povodeň z roku 1931

22.03.2020 17:00
     Vytrvalé dažde v druhej polovici apríla roku 1931 spôsobili na Pohroní zdvihnutie vodných tokov. Nepriaznivá situácia kulminovala v dňoch 21.–22. apríla 1931, kedy tok Hrona a jeho prítokov vstúpili s neobvyklou silou zo svojich korýt a zaplavili nielen...

Juraj Radvanský obeťou prešovského krvavého súdu

04.04.2017 20:22
    Celé 17. storočie bolo v Uhorsku poznačené stavovskými povstaniami a zápasom s Turkami. Príčiny odporu uhorskej šľachty treba hľadať v snahách vládnucich Habsburgovcov o centralizáciu ríše bez podielu nobility a obmedzení stavovských privilégií, zakotvených už v...

Materiál pre pripravovanú pamätnú knihu Župy XVIII. Zvolenskej z roku 1927

03.04.2015 14:11
     S blížiacim sa rokom desiateho výročia (1928) vzniku a založenia samostatného štátu československého vznikla myšlienka spísania dejinného materiálu verejnej správy v podobe pamätnej knihy Zvolenskej župy XVIII.      Zvolenská župa bola jednotka...

List Ján Snopka prezidentovi Masarykovi

27.03.2015 20:43
     Veľká hospodárska kríza bola celosvetová ekonomická kríza, ktorá začala prepadom akcií na americkej burze v roku 1929 a trvala až do polovice 30. rokov 20. storočia. Najtvrdší dopad mala v Spojených štátov amerických, ale aj v bývalom Česko-Slovensku. Česko-Slovensko bolo...

Tajomstvo jednej fotografie poodhalené

11.08.2014 16:03
   Keď sa 30. októbra 2013 za peknej účasti slávnostne otvoril Historický náučný chodník spájajúci centrum Malachova s archeologickou lokalitou Hrádok, ako prvé mi zrak padol na fotografiu na náučnej tabuli pred obchodom Jednota, ktorá prezentuje históriu Malachova. Ide o fotografiu,...