Malachov 1849-1918

Malachov - sčítanie obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat k 31. decembru 1869

07.05.2012 22:09
     Rok 2011 bol jedinečný mimo iného tým, že sme sa zúčastnili na sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré si kladie za cieľ vytvoriť prognózu ďalšieho vývoja našej spoločnosti a rozvoja miest a obcí. Štatistický úrad SR nazval toto sčítanie udalosťou desaťročia,...

Dolné Pršany - sčítanie obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat k 31. decembru 1869

07.05.2012 22:13
     Zdrojom informácií sú tak isto ako v Malachove súpisné hárky zo sčítania obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat z roku 1869.[1] Sčítacie hárky podľa jednotlivých domov sú identicky ako pri Malachove preložené pruhom papiera na ktorom na lícnej strane  je...

Svadba bez muziky - zlúčenie obcí Dolné Pršany a Malachov

22.05.2012 22:19
Autor textu: Michal Kiššimon. V Uhorsku v roku 1886 uzrel svetlo sveta zákon XXII.  a  jeho § 162, na základe ktorého  boli obce vyzvané - u ktorých to bolo možné a mali reálne predpoklady k lepšej prosperite, mali k sebe blízko a mali rovnaký...

Cholerové epidémie v Malachove v 19. storočí

05.09.2016 20:43
      Cholera je nebezpečné infekčné ochorenie, ktorej pôvodcom je baktéria Vibrio cholerae. Od ostatných infekčných ochorení sa líši tým, že má krátku inkubačnú dobu (najviac 3 dni, najčastejšie však 24 hodín). Zdrojom nákazy je výhradne človek, ktorý sa infikuje pitnou vodou...