Miestopisné pomenovania chotára Malachova

 
Borovie (Pod Bôrovím)
Breziny
Brôdok
Cachy
Cudenice
Čičistia
Diel
Dlhý Hrb
Dolinky
Doliny
Dolné Močare
Dúbrava
Fišiarka
Grant
Grof obed
Háj
Harcová
Hlboká cesta
Holý Vŕšok
Horné Močare
Chrástočka
Ivančiná
Jakušovo
Jarky
Kliny
Konopiarovie bok
Kopanice
Kratina
Kút
Kutina
Lašťok
Lomeniská
Lúžok
Malý Hrádok
Marovie dolina
Medzi zahradky
Mutnô
Na kríži
Na Laze
Nad banky
Okruhlička
Ortúty
Ploština
Pod banky
Pod Krížom
Pod obraz 
Pod skalkou
Pod vŕškom
Polianka
Rozpadlie
Sad
Skalka
Slatinky
Straková
Šibeničnô
Števkov
Trávny Ždiar
Uhlištia
Úprzlie
Určiná
Valková
Velká lúka
Velký Hrádok
Vrchy
Za skalkou
Za Úvez
Záhumie