Názvy obce Malachov od svojho zrodu až po súčasnosť v dátumoch (rokoch)

 • 1287 fluvium Mylho (Malachovský potok)
 • 1291 fluvium Malaho (Malachovský potok)
 • 1327 Malahav, Malahow (týmto názvom bol pomenovaný les)
 • 1422 Maleho
 • 1424 Malychkafalwa
 • 1438 Malacho
 • 1446 Malacho
 • 1467 Malachow, Malehow
 • 1518 Maleho
 • 1529 Malakow
 • 1535 Malachow
 • 1715 Malachov
 • 1718 Malacho
 • 1720 Malyachov
 • 1738 Malacsán
 • 1773 Malachow
 • 1786 Malachau
 • 1808 Malachov
 • 1863 Malachou
 • 1869 Malachov
 • 1873-1877 Malachó
 • 1882 Malahó
 • 1888-1910 Malakó
 • 1911 Malakóperesény
 • 1920 Malachov
 • 1930 Malachovo
 • 1940 až po súčasnosť Malachov

 

Dolné Pršany a ich pomenovania

 • 1869 Dolnie Pršany
 • 1873  Alsóprsan
 • 1877 – 1882 Alsóprsán
 • 1888 – 1910 Alsóperesény

 

 

Použitá literatúra:

Majtán M.: Názvy obcí Slovenskej republiky. Bratislava, 1998

Sklenka V., Pecník M. a kol.: Radvaň - monografia mestečka. Banská Bystrica, 2009

Tomeček O.: Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia. Banská Bystrica, 2009

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. SAV, Veda, Bratislava, 1977, s.217

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. SAV, Veda, Bratislava, 1978, s.529