Malachov v rokoch 1250-1526

Najstaršie písomné doklady o osídlení Malachova

05.09.2014 18:20
     Znalosť vývinu a veľkosti osídlenia je významným a zároveň aj rozhodujúcim  prvkom poznania ďalších širších podmienok historického vývoja v danom regióne. Toto poznanie nám dáva možnosť zistiť charakteristické znaky konkrétneho sídla, ďalej také skutočnosti...