Archív článkov

Ján Šteinsdorfer - priamy účastník SNP

28.10.2012 14:49
Autor textu: Ľ. Kubišová Pri príležitosti 68. výročia vypuknutia SNP sme sa porozprávali s Jánom Šteinsdorferom, nositeľom Rádu slovenského národného povstania II. triedy a ďalších vyznamenaní, ktorý sa Povstania zúčastnil najskôr ako vojak Československej armády a neskôr ako...

Nápisy na Velestúre

23.10.2012 22:02
  Velestúr Úvod Nápisy na Velestúre ostávajú už takmer 150 rokov témou, ktorou sa oficiálna veda nechce zaoberať. Je to „háklivá“ vec, pre vedu „nebezpečný prípad, kauza, pri ktorej sa nikto nechce pošpiniť. Ako keby stále platilo, že domnelá „pravda“ platná v súčasnej...

Malachov chce propagovať archeologickú lokalitu - Hrádok

26.08.2012 16:37
  Občianske združenie Malachovská dolina chce vybudovať náučný chodník na staroveké hradisko nad Banskou Bystricou. To je dobre známe odbornej, menej už laickej verejnosti. MALACHOV. Po jarnom otvorení troch náučných chodníkov – banského, prírodovedného a rekreačného chce občianske...

Demografický vývoj Malachova

26.08.2012 15:15
  Demografický vývoj v Malachove a ďalší pramenný materiál vo forme dikálnych a urbariálnych písomností, ktoré nám pomáhajú bližšie sa pozrieť na vývoj obyvateľstva v obci. Podrobnejšie informácie si prečítate v sekcii: Demografia Malachova.  

Podporte projekt Náučný chodník na staroveké hradisko nad Malachovom

26.07.2012 21:20
  Občianske združenie Malachovská dolina chce vybudovať náučný chodník na staroveké hradisko nad Banskou Bystricou s oddychovými miestami a s náučnými tabuľami, ktoré budú informovať o známom starovekom a stredovekom hradisku, o malachovskej ľudovej architektúre, tunajších zvykoch a o...

Signatúry predstaviteľov Malachova

15.07.2012 20:35
    Určite zaujímavý je pohľad na vlastnoručne písané podpisy eventuálne v prípade negramotnosti identifikačné znaky (krížiky), ktorými predstavitelia úradu správy obce Malachov potvrdzovali a uzatvárali rôzne písomnosti. Rovnako sú východiskom pre grafológiu, ktorá skúma...

Genéza správy a symbolov obce

13.07.2012 10:54
Genéza samosprávy a symbolov obce z pohľadu heraldiky, sfragistiky a dejín správy. Viac sa dozviete v sekcii:  Samospráva obce  a Heraldika obce

Vývoj samosprávy obce Malachov

13.07.2012 10:12
Prehľad verejnej správy na území Zvolenskej kotliny      Počiatočná fáza štátnej správy na území dnešného Slovenska je známa už od 9. storočia v rámci Veľkej Moravy, neskôr sa vyvíjala v podmienkach Uhorského kráľovstva, potom Habsburskej monarchie a následne v dualistickej...

Archontológia predstaviteľov Malachova

12.07.2012 07:54
    Archontológia patrí medzi pomerne nové pomocné vedy historické, ktorá sa zaoberá hodnostármi a úradníkmi vo svojich funkciách. Táto vedná disciplína nemá zatiaľ ustálenú metodológiu a terminológiu si čiastočne vypožičiava z genealógie, dejín správy, či chronológie.[1] Zmyslom...

Pečiatky škôl a spolkov

11.07.2012 10:30
   Hoci sa primárna pozornosť venuje predovšetkým pečatiam a pečiatkam obce Malachova, rovnaký záujem si zasluhujú aj pečiatky škôl a spolkov, ktoré v obci existovali. Z formálneho hľadiska nie je medzi nimi a obecnými pečiatkami takmer žiaden rozdiel. Ba práve naopak,...
Záznamy: 111 - 120 zo 154
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>