Signatúry predstaviteľov Malachova

15.07.2012 20:35

    Určite zaujímavý je pohľad na vlastnoručne písané podpisy eventuálne v prípade negramotnosti identifikačné znaky (krížiky), ktorými predstavitelia úradu správy obce Malachov potvrdzovali a uzatvárali rôzne písomnosti. Rovnako sú východiskom pre grafológiu, ktorá skúma a hľadá vzťahy medzi osobnosťou, povahou, vlastnosťami človeka a jeho rukopisom.  

* Chronologický prehľad je na základe nových zistení priebežne aktualizovaný

1770  richtár: Juraj Handlovský

   Potvrdenie urbariálnych povinností z 21. júna 1770

 

1773  richtár: Ondrej Kapusta

Potvrdenie urbariálnych povinností z 19. mája 1773

 

1774  richtár: Ondrej Kapusta

Potvrdenie urbariálnych povinností z 29. novembra 1774

 

1775  richtár: Ondrej Kapusta

Potvrdenie urbariálnych povinností z 14. októbra 1775

 

1777  richtár: Pavel Hanák

Potvrdenie urbariálnych povinností z 10. októbra 1777

 

1778  richtár: Ondrej Klačan

Potvrdenie urbariálnych povinností z 24. septembra 1778

 

1779  richtár: Martin Kapusta

Potvrdenie urbariálnych povinností z 5.októbra 1779

 

1780  richtár: Ján Kapusta

Potvrdenie urbariálnych povinností z 23. októbra 1780

 

1781  richtár: Pavel Hanák

Potvrdenie urbariálnych povinností z 27. októbra 1781

 

1782  richtár: Ján Ruman

Potvrdenie urbariálnych povinností z 9. októbra 1782

 

1783  richtár: Pavel Kapusta

Potvrdenie urbariálnych povinností z 27. októbra 1783

 

1784  richtár: Juraj Krnáč

Potvrdenie urbariálnych povinností z 29. októbra 1784

 

1862  richtár: Ján Kubiš

Kúpno-predajná zmluva z 28. novembra 1862

 

1909-1916  richtár: Ján Pažítka

Zápisnica obecného zastupiteľstva z 18. januára 1911

 

1920-1922  richtár: Samuel Plaj

Zápisnica obecného zastupiteľstva z 20. januára 1922

 

1922-1923  richtár: Ondrej Kollár

Zápisnica obecného zastupiteľstva z 29. októbra 1922

 

1923-1927  starosta: Ján Riečan

Zápisnica obecného zastupiteľstva z 13. júna 1925

 

1927-1930  starosta: Ján Kapusta

Zápisnica obecného zastupiteľstva z 8. decembra 1929

 

1931-1937  starosta: Ján Bušovský

Zápisnica obecného zastupiteľstva z 4. novembra 1934

 

1941-1944  vládny komisár: Ján Strelec

Zápisnica obecného zastupiteľstva z 28. marca 1941

 

1944  starosta: Juraj Bušovský

Zápisnica obecného zastupiteľstva z 27. júla 1944

 

1945-1950  predseda MNV: Juraj Bušovský

Zápisnica obecného zastupiteľstva z 17. apríla 1948