Archontológia predstaviteľov Malachova

12.07.2012 07:54

    Archontológia patrí medzi pomerne nové pomocné vedy historické, ktorá sa zaoberá hodnostármi a úradníkmi vo svojich funkciách. Táto vedná disciplína nemá zatiaľ ustálenú metodológiu a terminológiu si čiastočne vypožičiava z genealógie, dejín správy, či chronológie.[1] Zmyslom archontologického výskumu je zostavenie kompletných prehľadov, archontologicko-biografických profilov personálneho obsadenia skúmaných úradov, hodností a funkcií. [2] Keďže v Malachove sa nezachoval menný zoznam predstaviteľov obce, nasledujúci chronologický prehľad si kladie za cieľ túto medzeru vyplniť.

 

Personálne obsadenie obecného úradu v Malachove v rokoch 1715 – 1950

* Chronologický prehľad je na základe nových zistení priebežne aktualizovaný

 • 1715 – richtár: Ján Lacik
 • 1720 – richtár: Juraj Kapusta
 • 1760 – richtár: Martin Kapusta
 • 1770 – richtár: Juraj Handlovský, prísažní: Juraj Kártik, Vavrinec Klačan, Ondrej Králik
 • 1773 – richtár: Ondrej Kapusta, prísažní: Juraj Krnáč, Vavrinec Klačan
 • 1774 – richtár: Ondrej Kapusta, prísažní: Juraj Krnáč, Ján Chovan
 • 1775 – richtár: Ondrej Kapusta, prísažní: Ján Chovan, Ján Dedina
 • 1777 – richtár: Pavel Hanák, prísažní: Juraj Krnáč, Ján Dedina
 • 1778 – richtár: Ondrej Klačan, prísažní: Martin Kapusta, Ján Chovan
 • 1779 – richtár: Martin Kapusta, prísažný: Juraj Krnáč
 • 1780 – richtár: Ján Kapusta, prísažní: Juraj Krnáč, Ondrej Kapusta
 • 1781 – richtár: Pavel Hanák, prísažní: Juraj Krnáč, Ján Chovan
 • 1782 – richtár: Ján Ruman, prísažní: Juraj Krnáč, Ján Chovan
 • 1783 – richtár: Pavel Kapusta, prísažní: Juraj Krnáč, Ján Chovan
 • 1784 – richtár: Juraj Krnáč, prísažní: Ján Chovan, Pavel Kapusta
 • 1845 – richtár: Ondrej Krnáč
 • 1846 – richtár: Ondrej Krnáč
 • 1851 – richtár: Juraj Drienčik, prísažní: Ján Strelec, Juraj Haring, sirotský otec: Ondrej Krnáč, desiatnik: Juraj Krnáč
 • 1862 – richtár: Ján Kubiš, prísažný: Ján Chovan, notár: Andrej Kalausz
 • 1868 – richtár: Pavel Kubiš
 • 1870 – richtár: Ján Kollár
 • 1871 – richtár: Ján Kubiš
 • 1875 – richtár: Juraj Strelec
 • 1881-1883 – richtár: Juraj Strelec 
 • 1890 – richtár: Juraj Strelec Strovička, prísažní: Ján Kapusta, Ján Chovan, Pavol Kubiš
 • 1891 – richtár: Juraj Strelec, prísažní: Ján Kártik, Ján Kollár, Pavol Strelec
 • 1891 – richtár: Ján Kubiš, prísažní: Juraj Strelec 
 • 1892 – richtár: Ján Kubiš
 • 1893 – richtár: Ján Kubiš (Malachov 49, manž. Anna Haring)
 • 1894-1898 – richtár: Ján Kubiš
 • 1899 – richtár: Ján Kubiš, prísažní: Pavol Strelec, Ján Haring, Leopold Brichta
 • 1900-1903 – richtár: Ján Kubiš
 • 1904 – richtár: Ján Kubiš, poslanci: Ján Haring, Juraj Strelec, Leopold Brichta, Ján Chovan, Ján Piško
 • 1905 – richtár: Ján Kubiš, poslanci: Ján Pažítka, Juraj Strelec
 • 1906 – richtár: Ján Kubiš, poslanci: Juraj Bušovský, Ján Chovan, Ján Kapusta, Ján Kapusta
 • 1907 – richtár: Ján Kubiš 
 • 1908 – richtár: Ján Kubiš, poslanci: Ján Kapusta Badinec, Ján Kapusta, Leopold Brichta, Juraj Strelec, Samuel Krnáč, Pavel Kubiš, Pavel Kubiš mladší, Ján Pažítka, Matej Klačan
 • 1908 – richtár: Ján Pažítka
 • 1909 – richtár: Ján Pažítka (nar. 12.03.1866 v Dolnej Mičinej), poslanci: Samuel Krnáč, Ján Kapusta Badinec, Ján Kapusta Ondráška, Juraj Strelec, Ján Chovan, Ján Kubiš, Ján Krnáč, Pavel Kubiš
 • 1910 – richtár: Ján Pažítka, prísažný: Samuel Krnáč, poslanci: Ján Kapusta Badinec, Ján Kapusta Ondráška, Juraj Strelec, Ján Chovan, Ján Kubiš, Ján Krnáč, Pavel Kubiš mladší, Ondrej Kapusta Gilan, Leopold Brichta
 • 1911 – richtár: Ján Pažítka, podrichtár: Arnold Púchy, prísažný: Ondrej Krnáč Zozáhrady, poslanci: Juraj Strelec, Ján Kubiš, Ondrej Kapusta Gilan, Ján Kapusta Badinec, Juraj Solivajs, Juraj Bušovský.
 • 1912-1915 – richtár: Ján Pažítka
 • 1916 – richtár: Ján Pažítka, poslanci: Juraj Strelec, Ondrej Strelec, Juraj Bušovský, Ján Kubiš, Ondrej Krnáč, Juraj Solivajs, obvodný notár: Alexander Andreides
 • 1917-1919 – richtár: Ján Pažítka
 • 1919 – richtár: Samuel Plaj 
 • 1920 – richtár: Samuel Plaj (nar. 26.06.1879 v Malachove), prísažný: Ondrej Kollár, výborníci: Ján Dobrota Humpaj,  Ján Kapusta, Ján Dobrota Hazo, Ján Snopko, Ján Krnáč, Ján Cimerman
 • 1922 – richtár: Samuel Plaj, podrichtár: Ondrej Kollár, výborníci: Ján Dobrota Humpaj,  Ondrej Dobrota, Ondrej Dvorský, Ján Snopko Nikliarik, Ján Cimerman, Ján Kapusta, Ján Dobrota Hazo, Ondrej Krnáč, Ján Krnáč, Samuel Krnáč, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1922 – richtár: Ondrej Kollár (nar. 2.11.1873?), podrichtár: Ján Dobrota Humpaj, pokladník: Ján Krnáč Adamovie, výborníci: Ondrej Dobrota Ruman, Ondrej Dvorský, Ján Snopko, Ján Kapusta, Ján Dobrota Hazo, Ján Bušovský, Ondrej Krnáč, Samuel Krnáč, Samuel Plaj, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1923 – richtár: Ondrej Kollár (nar. 2.11.1873?), podrichtár: Ján Dobrota Humpaj, pokladník: Ján Krnáč Adamovie, výborníci: Ondrej Dobrota Ruman, Ondrej Dvorský Sirota, Ján Kapusta, Ján Dobrota Hazo, Ondrej Krnáč, Samuel Plaj, Ján Bušovský, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1923 – starosta: Ján Riečan, zástupca starostu: Ondrej Dobrota, poslanci: Juraj Beňo, Ondrej Plaj, Ondrej Dobrota Hanák, Ondrej Krnáč, Fraňo Stankoviansky, Ján Kapusta, Ondrej Krnáč mladší, Ján Kapusta Gilan, Ondrej Klačan, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1924 – starosta: Ján Riečan, zástupca starostu: Ondrej Dobrota mladší, poslanci: Juraj Beňo, Ondrej Plaj, Ondrej Dobrota Hanák, Ondrej Krnáč, Fraňo Stankoviansky, Ján Kapusta, Ondrej Krnáč mladší, Ján Kapusta Gilan, Ondrej Klačan, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1925 – starosta: Ján Riečan, poslanci: Ondrej Dobrota mladší, Ondrej Plaj, Ondrej Dobrota Hanák, Ondrej Krnáč, Juraj Klačan, Ján Kapusta, Ondrej Kollár, Ondrej Krnáč mladší, Juraj Krnáč, Ondrej Klačan, Ondrej Dobrota Bevkoobvodný notár: Gejza Tichý
 • 1926 – starosta: Ján Riečan (nar. 20.06.1876 v Kráľovej), poslanci: Ondrej Dobrota mladší (nám. starosta, nar. 1892), Ondrej Plaj (pokladník, nar. 1871), Ondrej Krnáč starší (nar. 1864), Ján Dobrota (nar. 1870), Fraňo Stankoviansky (nar. 1863), Ján Kapusta (nar. 1886), Ondrej Krnáč mladší (nar. 1889), Ondrej Klačan, Juraj Klačan (nar. 1889), Ondrej Dobrota Hanák (nar. 1864), Ondrej Kollár (nar. 1889), Juraj Krnáč (nar. 1883), Ján Kapusta Gilan (nar. 1893), Ondrej Dobrota Bevko (nar. 1888)obvodný notár: Gejza Tichý

 • 1927 – starosta: Ján Riečan, poslanci: Ondrej Dobrota mladší, Ondrej Plaj, Juraj Klačan, Ján Kapusta, Ondrej Krnáč mladší, Juraj Krnáč, Ján Kapusta Gilan, Ondrej Dobrota Bevko, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1927 – starosta: Ján Kapusta (nar. 6.4.1900 v Malachove), poslanci: Ondrej Dobrota mladší, Ondrej Dobrota Bevko, Ján Kollár, Ján Bušovský, Ján Dobrota Humpaj,  Anna Dobríková, Matej Dobrík mladší, Ján Bušovský Zdediny, Ján Strelec mladší, Ondrej Kollár Hucovie, Juraj Kapusta Gilan, Anna Kováčová, Ján Kubiš Španiel, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1928 – starosta: Ján Kapusta, poslanci: Ondrej Dobrota mladší, Ondrej Dobrota Bevko, Ján Kollár, Ján Bušovský, Ján Dobrota Humpaj,  Anna Dobríková, Matej Dobrík mladší, Ján Bušovský Zdediny, Ján Strelec mladší, Ondrej Kollár Hucovie, Juraj Kapusta Gilan, Anna Kováčová, Ján Kubiš Španiel, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1929 – starosta: Ján Kapusta, poslanci: Ján Bušovský, Juraj Kapusta Gilan, Ján Dobrota Humpaj,  Matej Dobrík mladší, Ján Kubiš Španiel, Ondrej Dobrota mladší, Ondrej Dobrota Bevko, Anna Dobríková, Ján Bušovský Zdediny, Ján Strelec mladší, Ondrej Kollár Hucovie, Ondrej Krnáč Samov, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1930 – starosta: Ján Kapusta, zástupca starostu: Ján Bušovský, poslanci: Juraj Kapusta, Ján Dobrota, Matej Dobrík mladší, Ján Kubiš Španiel, Ondrej Dobrota Bevko, Ondrej Dobrota mladší, Ján Bušovský Zdediny, Ján Strelec mladší, Ondrej Kollár, Ondrej Krnáč, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1931 – starosta: Ján Bušovský, poslanci: Ján KapustaOndrej Dobrota RumanOndrej Dobrota Bevko, Pavel Strelec, Ján Dobrota Humpaj, Matej Dobrík, Ján Šajdák mladší, Ján Haring Malý, Ján Dobrota Hazo mladší, Ján Sečkár, Ján Nátan, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1932 – starosta: Ján Bušovský, poslanci: Ján Kapusta mladšíOndrej Dobrota RumanOndrej Dobrota Bevko, Pavel Strelec, Ján Dobrota Humpaj, Matej Dobrík mladší, Ján Šajdák mladší, Ján Haring Malý, Ján Sečkár, Ondrej Bušovský, Ján Kubiš Kollár, Ján Dobrota Klačan, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1933 – starosta: Ján Bušovský, poslanci: Ján Kapusta mladšíOndrej Dobrota RumanOndrej Dobrota Bevko, Pavel Strelec, Ján Dobrota Humpaj, Matej Dobrík mladší, Ján Bušovský Zdediny, Ján Dobrota Hazo mladší, Ján Sečkár, Ján Nátan, Ondrej Bušovský, Ján Kubiš Kollár, Ján Dobrota Klačan, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1934 – starosta: Ján Bušovský, poslanci: Ján Kapusta mladšíOndrej Dobrota RumanOndrej Dobrota Bevko, Pavel Strelec, Ján Dobrota Humpaj, Matej Dobrík mladší, Ján Bušovský Zdediny, Ján Haring Malý, Ján Sečkár, Ján Kubiš Kollár, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1935 – starosta: Ján Bušovský, poslanci: Ján Kapusta mladšíOndrej Dobrota RumanOndrej Dobrota Bevko, Pavel Strelec, Ján Dobrota Humpaj, Matej Dobrík mladší, Ján Šajdák, Ján Sečkár, Ondrej Bušovský, Ján Kubiš Kollár, náhradný člen: Ján Haring Malý, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1936 – starosta: Ján Bušovský, poslanci: Ján Kapusta mladšíOndrej Dobrota RumanOndrej Dobrota Bevko, Pavel Strelec, Ján Dobrota Humpaj, Matej Dobrík mladší, Ján Bušovský Zdediny, Ján Šajdák mladší, Ján Haring Malý, Ján Dobrota Hazo mladší, Ján Sečkár, Ján Nátan, Ondrej Bušovský, Ján Kubiš Kollár, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1937 – starosta: Ján Bušovský, poslanci: Ján Kapusta mladšíOndrej Dobrota RumanOndrej Dobrota Bevko, Pavel Strelec, Ján Dobrota Humpaj, Matej Dobrík mladší, Ján Bušovský Zdediny, Ján Šajdák mladší, Ján Haring Malý, Ján Dobrota Hazo mladší, Ján Sečkár, Ján Nátan, Ondrej Bušovský, Ján Kubiš Kollár, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1938 – starosta: Ján Kubiš,
 • 1939-1944 -  vládny komisár: Ján Strelec (nar. 19.12.1899),
 • 1944 – starosta: Juraj Bušovský, výborníci: Ján Strelec, Ján Dobrota, Ján Haring, Pavel Tomčany, Ján Sečkár, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1944 – nová voľba miestnych národných výborov - starosta: Juraj Bušovský, podstarosta: Ondrej Kubiš, pokladník: Ján Dobrota Ruman, členovia výboru: Pavel Kubiš, Pavel Valent, Ján Kapusta Ondráška, Ján Krnáč Španiel, Ján Plaj, Ján Snopko, Ján Haring Prísažný, Ján Kubiš Španiel, Ondrej Chmelík, Pavel Brzula, Alexander Šima, Ján Bušovský, obvodný notár: Gejza Tichý
 • 1945 – predseda: Juraj Bušovský, podpredseda a tajomník: Ondrej Kubiš, pokladník: Juraj Krnáč, členovia výboru: Ján Snopko, Ján Krnáč, Ján Kubiš, Pavel Kubiš, Pavel Valent, Pavel Brzula, Alexander Šima, Ján Bušovský, Samuel Bušovský, Ján Krnáč mladší, Ján Kapusta, Ondrej Chmelík,
 • 1946 – predseda: Juraj Bušovský, podpredseda a tajomník: Ján Krnáč, členovia výboru: Juraj Krnáč, Pavel Kubiš, Pavel Valent, Alexander Šima, Ján Bušovský, Samuel Bušovský, Ján Krnáč mladší, Ján Kapusta, Ondrej Chmelík, vedúci úradu: Gejza Tichý
 • 1947 – predseda: Juraj Bušovský, tajomník: Gejza Tichý, členovia výboru: Ján Kapusta, Pavel Kubiš, Ján Snopko, Ján Haring, Ondrej Kubiš, Ján Bušovský, Alexander Šima, Ondrej Topercer, Ján Riečan, Juraj Krnáč, Pavel Strelec, Ján Zástavka, Ondrej Chmelík, Pavel Valent
 • 1948 – predseda: Juraj Bušovský, tajomník: Gejza Tichý, členovia výboru: Ján Kapusta, Pavel Kubiš, Ján Snopko, Ján Haring, Ján Bušovský, Ondrej Chmelík, Alexander Šima, Ondrej Topercer, Ján Riečan, Pavel Strelec starší
 • 1949 – predseda: Juraj Bušovský, tajomník: Gejza Tichý, členovia výboru: Ján Kapusta, Pavel Kubiš, Ján Snopko, Ján Haring, Ondrej Kubiš, Ján Bušovský, Ondrej Chmelík, Pavel Valent, Ján Oravec, Ondrej Topercer, Gustáv Krnáč, Ondrej Krnáč, Juraj Šajdák, Pavel Strelec starší
 • 1950 – predseda: Juraj Bušovský, tajomník: Gejza Tichý, členovia výboru: Ondrej Krnáč, Ján Dobrota, Viliam Lustig, Ján Oravec, Pavol Kubiš, Ondrej Chmelík, Ján Bušovský, Gustáv Krnáč, Ján Haring, Pavol Valent, Ján Steinsdorfer, Ondrej Brzula, Ondrej Kubiš, Jozef Dobrota, Bohuš Perončík, Emília Plajová, Ondrej Dobrota, Ján Žabka
 
 • 1993-2006 – starosta: Ján Snopko 
 • 2006-2014 – starosta: Ondrej Slivka
 • 2014-súčasnosť – starostka: Lucia Ferenc Gajdúšková 

 

Personálne obsadenie obecného úradu v Dolných Pršanoch v rokoch 1860 – 1910

* Chronologický prehľad je na základe nových zistení priebežne aktualizovaný

 • 1862-1863 – richtár: Juraj Dvorský
 • 1868-1869 – richtár: Juraj Dvorský
 • 1870 – richtár: Adam Dobrota
 • 1871 – richtár: Adam Dobrota
 • 1875 – richtár: Ján Kapusta, prísažní: Adam Dobrota, Ján Kapusta
 • 1877 – richtár: Ján Kapusta
 • 1880-1881 – richtár: Ján Kollár
 • 1889-1890 – richtár: Štefan Púchy, prísažní: Juraj Solivajs, Juraj Dobrota, Ondrej Bušovský
 • 1891 – richtár: Štefan Púchy, prísažní: Juraj Solivajs, Juraj Dobrota, Ondrej Bušovský
 • 1893-1896 – richtár: Štefan Púchy
 • 1897-1900 – richtár: Ján Maciak
 • 1903 – richtár: Ján Maciak, poslanci: Juraj Solivajs
 • 1904 – richtár: Ján Maciak, poslanci: Juraj Solivajs, Juraj Dvorský, Ondrej Dobrota
 • 1905 – richtár: Ján Maciak, poslanci: Arnold Púchy, Juraj Dvorský, Matej Dobrík
 • 1906 – richtár: Ján Maciak, poslanci: Juraj Solivajs, Ondrej Kubiš
 • 1907 – richtár: Ján Maciak, poslanci: Arnold Púchy
 • 1908 – richtár: Ján Maciak, poslanci: Juraj Solivajs, Matej Dobrík, Ján Bušovský, Matej Oravec, Ondrej Kubiš.
 • 1909 – richtár: Arnold Púchy, poslanci: Juraj Dvorsky, Matej Oravec, Ján Maciak, Ondrej Kubiš, Juraj Bušovský, Juraj Kubiš, Ján Kubiš, Ján Kollár.
 • 1910 – richtár: Arnold Púchy, prísažný: Juraj Dvorský, poslanci: Ján Maciak, Juraj Bušovský, Juraj Solivajs.

 

 


[1] Federmayer, F.: Archontológia a jej význam pre genealogický výskum. In: Genealogicko-heraldický hlas, 19/2009, č.1-2, s. 4

[2] Červeňová, K.: Archontológia richtárov Veličnej v rokoch 1684-1780. In: Slovenská archivistika, 45/2010, č. 2, s. 38