Genéza správy a symbolov obce

13.07.2012 10:54

Genéza samosprávy a symbolov obce z pohľadu heraldiky, sfragistiky a dejín správy. Viac sa dozviete v sekcii:  Samospráva obce  a Heraldika obce