Demografický vývoj Malachova

26.08.2012 15:15

  Demografický vývoj v Malachove a ďalší pramenný materiál vo forme dikálnych a urbariálnych písomností, ktoré nám pomáhajú bližšie sa pozrieť na vývoj obyvateľstva v obci. Podrobnejšie informácie si prečítate v sekcii: Demografia Malachova.