Archív článkov

Rod Steinsdorferovcov

29.03.2019 23:22
Prezentácia výsledkov genealogického výskumu pri hľadaní koreňov steinsdorferovského rodu. Viac tu: https://www.malachovo.sk/news/rod-steinsdorferovcov/  

Rod Steinsdorferovcov

28.03.2019 22:18
Text z výsledkov bádania Jána Balkovica zostavil a doplnil Tomáš Cimerman      V prvý aprílový deň roku 2018 zomrel vo veku nedožitých 97. rokov Ján Steinsdorfer, priamy účastník SNP a nositeľ Rádu slovenského národného povstania II. triedy a mnohých ďalších vyznamenaní....

Starobylé nápisy

27.04.2018 14:26
Časopis Sokol, roč. I., č. 10, 21. október 1862, str. 382, 383      Nedávno bol som na vrchovci pohoria, zvolenskú stolicu od tekovskej deliaceho, aby som obzrel ten kameň, ktorý sa mi pre starobylý nápis jeho pamätníkom dejopisným byť vidí. Je kameň tento celkom podobný náhrobnému...

Kremnické nápisy

23.04.2018 15:27
Časopis Sokol, roč. VIII., č. 9, 26. september 1869, str. 281, 282      Mnohoctěná redakce! Náhodou mi ctěný Váš časopis „Sokol“ z roků 1863. a 1865 prišel do rukou, kdežto jsem k mé radosti nálezl, počemž jsem juž dávno toužil. Jsa vřelýctitel slovanstva, velmi rád...

Dva novoodkryté starobylé nápisy na kremnickom pohorí.

20.04.2018 16:03
Časopis Sokol, roč. IV., č. 1, 15. január 1865, str. 11, 12      Cestujúc nedávno z Kremnice do Bystrice, šiel som s jedným sedliakom i zpomenul som pred ním starobylý, v predošlom ročníku Sokola uverejnený nápis kremnický, a to zavdalo príčinu...

Starobylý v X a XI čís. Sokola 1862 uverejnený nápis

19.04.2018 14:28
Časopis Sokol, roč. II., č. 21, 15. november 1863, str. 498-500      S napnutosťou očakával som – a so mňou bezpochyby aj mnohý iný syn rodu slovenského – rozlúštenie starobylého na Kremnickom pohorí nachodiaceho sa nápisu, alebo aspoň prejavenie rozličných domnienok...

Starobylý nápis pod Vysočinou v Malachovskej doline

17.04.2018 15:22
Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti, roč. VIII., č. 5, 15. október 1905, str. 69-71 Podáva dr. Ján Petrikovich.      Roku 1875 v lete cestujúc so svojím strýcom z Radvane cez Horné Pršany horami do Kremnice, pod samou Vysočinou nad chodníčkom narazili sme na...

Nálezy na dolno-pršianskom Veľkom Hrádku v Malachovskej doline

06.04.2018 14:02
Publikované v periodiku Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti, roč. VI., rok 1903, str. 105-107      Dozvedeli sme sa, že na Veľkom Hrádku v Malachovskej doline v dolno-pršianskom chotári neďaleko Radvane, vo zvolenskej stolici, páni Sam. Petrikovich, staviteľ,...

Stanovy a prísvevky Mumáčika školských sirôt v Malachove a na oboch Pršaniech

29.03.2018 13:53
 Publikované v periodiku Pešťbudínske vedomosti, ročník III., číslo 13, zo dňa 13. februára 1863, str. 3, 4     „Základina, o ktorú nám ide, nosiť má názvisko „Mumáčik školských sirôt“. Pôsobenie tohto našeho ústavu obmedzuje sa na okres školský ev. aug. vyz. v Obci...

Mumáčik na Ortútoch. Škola na Hor. Pršaniech

27.03.2018 16:25
Publikované v periodiku Pešťbudínske vedomosti, ročník II., číslo 73, zo dňa 12. septembra 1862, str. 2      V Kremnici dňa 30. aug. Ďedičná rola národa našeho je na všetkých jej stranách ešte pustá, tak neobrobená, že aj sam pospolitý ľud už cíti potrebu jej vzdelania. Radosť...
Záznamy: 1 - 10 zo 147
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>