Archív článkov

Kremnické nápisy

23.04.2018 15:27
Časopis Sokol, roč. VIII., č. 9, 26. september 1869, str. 281, 282      Mnohoctěná redakce! Náhodou mi ctěný Váš časopis „Sokol“ z roků 1863. a 1865 prišel do rukou, kdežto jsem k mé radosti nálezl, počemž jsem juž dávno toužil. Jsa vřelýctitel slovanstva, velmi rád...

Dva novoodkryté starobylé nápisy na kremnickom pohorí.

20.04.2018 16:03
Časopis Sokol, roč. IV., č. 1, 15. január 1865, str. 11, 12      Cestujúc nedávno z Kremnice do Bystrice, šiel som s jedným sedliakom i zpomenul som pred ním starobylý, v predošlom ročníku Sokola uverejnený nápis kremnický, a to zavdalo príčinu...

Starobylý v X a XI čís. Sokola 1862 uverejnený nápis

19.04.2018 14:28
Časopis Sokol, roč. II., č. 21, 15. november 1863, str. 498-500      S napnutosťou očakával som – a so mňou bezpochyby aj mnohý iný syn rodu slovenského – rozlúštenie starobylého na Kremnickom pohorí nachodiaceho sa nápisu, alebo aspoň prejavenie rozličných domnienok...

Starobylý nápis pod Vysočinou v Malachovskej doline

17.04.2018 15:22
Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti, roč. VIII., č. 5, 15. október 1905, str. 69-71 Podáva dr. Ján Petrikovich.      Roku 1875 v lete cestujúc so svojím strýcom z Radvane cez Horné Pršany horami do Kremnice, pod samou Vysočinou nad chodníčkom narazili sme na...

Nálezy na dolno-pršianskom Veľkom Hrádku v Malachovskej doline

06.04.2018 14:02
Publikované v periodiku Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti, roč. VI., rok 1903, str. 105-107      Dozvedeli sme sa, že na Veľkom Hrádku v Malachovskej doline v dolno-pršianskom chotári neďaleko Radvane, vo zvolenskej stolici, páni Sam. Petrikovich, staviteľ,...

Stanovy a prísvevky Mumáčika školských sirôt v Malachove a na oboch Pršaniech

29.03.2018 13:53
 Publikované v periodiku Pešťbudínske vedomosti, ročník III., číslo 13, zo dňa 13. februára 1863, str. 3, 4     „Základina, o ktorú nám ide, nosiť má názvisko „Mumáčik školských sirôt“. Pôsobenie tohto našeho ústavu obmedzuje sa na okres školský ev. aug. vyz. v Obci...

Mumáčik na Ortútoch. Škola na Hor. Pršaniech

27.03.2018 16:25
Publikované v periodiku Pešťbudínske vedomosti, ročník II., číslo 73, zo dňa 12. septembra 1862, str. 2      V Kremnici dňa 30. aug. Ďedičná rola národa našeho je na všetkých jej stranách ešte pustá, tak neobrobená, že aj sam pospolitý ľud už cíti potrebu jej vzdelania. Radosť...

Strašlivé nešťastie pri Radvani

26.03.2018 15:16
Publikované v periodiku Obzor, ročník X., číslo 18, zo dňa 25. júna 1872, str. 140      Juho-západne od mestečka Radvani, pri Baň. Bystrici, ležia dediny Horný a Dolný Malachov, od ktorých i celá dolinka meno svoje nosí. V tejto malachovskej doline má siedlo...

Dopisy

26.03.2018 13:43
     Publikované v periodiku Slovenské noviny, číslo 83, zo dňa 17. júla 1858, str. 330      Z Malachovské doliny, dne 13. jul. Jestli kdo z velactěných čtenářů z Baň. Bystřice na Malachov přes vrchy do Kremnice cestoval, ne málo by se dnes zadivil nad...

160. výročie školy v Malachove

26.03.2018 09:59
V roku 2018 si pripomíname už 160. výročie existencie školy v Malachove. Výročie školy je príležitosťou na to, aby sme si oživili v pamäti stošesťdesiatročnú históriu našej školy, ktorá je naplnená neľahkou, zodpovednou a plnohodnotnou prácou mnohých pedagogických i...
Záznamy: 11 - 20 zo 154
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>