Spomienka na povodeň z roku 1931

22.03.2020 18:15

Vytrvalé dažde v druhej polovici apríla roku 1931 spôsobili na Pohroní zdvihnutie vodných tokov. Nepriaznivá situácia kulminovala v dňoch 21.–22. apríla 1931, kedy tok Hrona a jeho prítokov vstúpili s neobvyklou silou zo svojich korýt....
Viac tu: https://www.malachovo.sk/news/spomienka-na-povoden-z-roku-1931/