História školstva v Malachove

História školstva v Malachove

27.04.2017 13:03
       Vznik školy      Prvé správy o školstve a vzdelávaní v Malachove možno datovať najneskôr do prvej polovice 19. storočia. Formujúca sa škola mala výrazný konfesionálny charakter, pod ktorý sa podpísal evanjelický a. v. cirkevný zbor...

Návštevnosť školy v Malachove

26.04.2017 19:56
Školský rok Druh školy Počet žiakov   chlapci dievčatá Spolu   1849 Evanjelická a. v.     12   1855 Evanjelická a. v. 4 10 14 v Malachove 1855 Evanjelická a....

Prehľad malachovských učiteľov na miestnej škole

18.04.2017 21:02
Za menom sú v zátvorkách uvádzané doložené roky pôsobenia učiteľov a potom inštitucionálny názov školy v Malachove.    Ján Kubanček (1849-1858), škola: Evanjelická a. v. Ján Kubanček, povolaním krajčír, bol prvým známym pomocným učiteľom v Malachove. Tento rodák zo...

Činnosť Mumáčika školských sirôt

15.09.2013 21:29
Autor textu: M. Bárdiová     Ak počujeme slovo „mumák“,  predstavíme si zvyčajne chumaja, truľa, trpáka, sprostáka, trkvasa, tupca, tĺka alebo mamľasa. Toto sa dozvieme aj zo synonymického slovníka a ako nadávku alebo označenie človeka prostého ducha ho môžeme nájsť i...

Po stopách prvého učiteľa v Malachove

12.05.2013 14:30
    Počiatky školstva v Malachove, ktoré datujeme do roku 1858 si zasluhujú svoju pozornosť nie len z pohľadu dejín samotnej obce, ale aj z pohľadu dejín užšieho mikroregiónu. Táto forma elementárneho vzdelávania v obci vznikla vďaka popredným osobnostiam ako Andrej...