Návštevnosť školy v Malachove

26.04.2017 19:56
Školský rok Druh školy Počet žiakov  
chlapci dievčatá Spolu  
1849 Evanjelická a. v.     12  
1855 Evanjelická a. v. 4 10 14 v Malachove
1855 Evanjelická a. v. 5 5 10 v Dolných Pršanoch
1898/99 Evanjelická a. v. 22 31 53 v Malachove
1898/99 Evanjelická a. v. 9 16 25 v Dolných Pršanoch
1905/06 Evanjelická a. v. 57 50 107  
1906/07 Evanjelická a. v. 50 50 100  
1912/13 Evanjelická a. v. 59 41 100  
1932/33 Evanjelická a. v. ľudová 58 58 116  
1939/40 Obecná ľudová     110  
1939/40 Evanjelická a. v. ľudová     41  
1940/41 Obecná ľudová     100  
1940/41 Evanjelická a. v. ľudová     43  
1941/42 Obecná ľudová     99  
1941/42 Evanjelická a. v. ľudová     44  
1942/43 Evanjelická a. v. ľudová 55 72 127  
1943/44 Evanjelická a. v. ľudová 58 72 130  
1945/46 Štátna ľudová     121  
1946/47 Štátna ľudová     118  
1947/48 Štátna ľudová 56 49 105  
1948/49 Národná 66 45 111  
1949/50 Národná 47 35 82