Sčítania obyvateľstva

Malachov - sčítanie obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat k 31. decembru 1869

07.05.2012 12:02
     Rok 2011 bol jedinečný mimo iného tým, že sme sa zúčastnili na sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré si kladie za cieľ vytvoriť prognózu ďalšieho vývoja našej spoločnosti a rozvoja miest a obcí. Štatistický úrad SR nazval toto sčítanie udalosťou desaťročia,...

Dolné Pršany - sčítanie obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat k 31. decembru 1869

07.05.2012 12:08
     Zdrojom informácií sú tak isto ako v Malachove súpisné hárky zo sčítania obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat z roku 1869.[1] Sčítacie hárky podľa jednotlivých domov sú identicky ako pri Malachove preložené pruhom papiera na ktorom na lícnej strane  je...