Demografický vývoj v Malachove

 

 

Rok 1598 1715 1718 1720 1770 1771 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780
Počet obyvateľov                            
Počet daňovníkov*   8 12 6 32 32 37 50 46 46 43 52 47 44
Počet domov 15           34 34 34 34 34 34 34 34

 

 

Rok 1781 1782 1783 1784 1786 1787 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800
Počet obyvateľov           274                
Počet daňovníkov* 39 46 52 40 74 74 58 52 51 35 40 46 46 41
Počet domov 34 34 34 34 37 39 36 36 36 35 35 35 35 35

 

 

Rok 1801 1802 1803 1812 1814 1816 1817 1818 1824 1827 1828 1830 1832 1835
Počet obyvateľov                            
Počet daňovníkov* 38 57 52 52 68 59 52 84 77 85 39 53 50 74
Počet domov 35 36 36 38 37 38 38 36 37 37 38 41 40 43

 

 

Rok 1837 1839 1842 1845 1846 1847 1869 1877 1880 1890 1900 1910 1919 1921
Počet obyvateľov             354 387 387 403 458 669 792 697
Počet daňovníkov* 68 78 75 76 66 63                
Počet domov 43 41 44 44 43 43 53   61 60 67 116 122 121

 

 

Rok 1930 1940 1950 1961 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2010
Počet obyvateľov 778 878 783 878 817 817 812 822 819 846 852 865 866 1041
Počet daňovníkov*                            
Počet domov                            

 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Počet obyvateľov 1048 1056 1066 1091                    
Počet daňovníkov*                            
Počet domov 268                          

 

* zahŕňa iba ľudí, ktorí podliehali v danom roku zdaneniu, nepredstavuje teda celkový počet obyvateľov v obci

 

Pramene:

1598 - počet domov spolu s Hornými Pršanmi - Tomeček, O.: Osídlenie Zvolenskej kotliny v 2. polovici 16. storočia In: Acta historica Neosoliensia, č. 12, 2009, B. Bystrica, s. 23

1787 - Gingl, J.: Obyvateľstvo Zvolenskej stolice vo svetle úradnej štatistiky z roku 1788, In: Historický sborník kraja III., 1967, s. 99

1877 - Dvorzsák János: Miestopisný zoznam Maďarska, Budapest, 1877, s.844

1993-2000 počet obyvateľov k 31.12. príslušného roka - Berčík, P.: Územné zmeny obcí v SR od roku 1990, Bratislava, 2003, s. 232