Dikálny súpis z roku 1720

 

 Malachov 1720
číslo Meno a priezvisko polia kultivovana zem lúky vinice  
  Coloni - sedliaci          
  Juraj Kapusta 9   2    
  Ján Klačan 18   4    
  Ján Krnáč 18   4    
  Juraj Luptak 9   2    
  Martin Štetka 9   2    
  Juraj Majersky 9   2    
  Summa 72   16    
6            

 

Viac sa dočítate v článku Dikálne súpisy z rokov 1715 a 1720 v obci Malachov