Dikálny súpis z roku 1715

 

 Malachov 1715
číslo Meno a priezvisko polia kultivovana zem lúky vinice  
  Coloni - sedliaci          
  Ján Lacik 1   5    
  Ján Klačan 6   6    
  Juraj Krnáč 6   6    
  Ján Roháč 2 1/4 1/8   6    
  Inquilini - želiari          
 

Juraj Kapusta

         
  Martin Kapusta          
  Ján Trebula          
  vdova Turčanka          
  Summa 15 1/4 1/8   23    
4   cubulus    falcastrum  
4   gbelov   koscov    

 

Viac sa dočítate v článku Dikálne súpisy z rokov 1715 a 1720 v obci Malachov