Dikálny súpis z roku 1718

 

Malachov 1718
číslo Meno a priezvisko polia kultivovana zem lúky vinice  
  Coloni - sedliaci          
  Ján Packa ? 6   6    
  Martin Štetka 4   2    
  Ján Kliment 3   2    
  Ján Liptak (Lupták?) 2   1    
  Ján Roháč 4   4    
  Já Lacik 1 1/2   2    
  Juraj Kapusta 1 1/2   1    
  Inquilini - želiari          
  Juraj Dedina          
  Martin Kapusta          
  Tobiáš Hanák ?          
  Matej Hanák ?          
  Ján Krnáč 6   5    
  Summa 28   24    
7   cubulus    falcastrum    
5   gbelov   koscov