Dopisy

26.03.2018 13:43

     Publikované v periodiku Slovenské noviny, číslo 83, zo dňa 17. júla 1858, str. 330

     Z Malachovské doliny, dne 13. jul. Jestli kdo z velactěných čtenářů z Baň. Bystřice na Malachov přes vrchy do Kremnice cestoval, ne málo by se dnes zadivil nad proměnou krkolomné, sklanaté cesty, kdež ohromné, tu i tam loket ze země vystupující kamenné balvány člověku v cestě stály, kde vůz, jako loď ve vlnobití, sem tam ze skály na skálu zmítan býval; - že se tam teraz pevná, v déštivém počasí neblatná, rovná „jako dlaň“ cesta od Radvani až k ortutskému jezeru v dlauhosti 8.000 sáhů vyne, tak že cestující úzkou, a však utešenou, nebetičnými sosnami ozdobenou dolinkou, vedle šumícího potůčku pohodlně až do Ortutů kráčeti může, aniž mu třeba obávati se, že vůz aneb osoba jeho nějakau škodu vezme. Vůz jede spolu s nákladem „jako po masle“, čímž se vývoz  erárského uhlí, pltnického dřeva a jiné suroviny usnadnil; malachovským a pršanským obavatelům hojnějšího a snadnějšího zárobku se dostalo. Ne jeden, hore dolinkou teraz cestující, v srdci svém povzdichne: Bůh žehnej a dej zdraví tomu, kdo tuto cestu ponapravil! – a zajisté toho blahopřání c. kr. lesný strážce 1-ní třídy v Ortutech, p. Lud. Halljarský, muž v každém ohledu zaslaužilý a povšechně vážený, při největší uznalosti a vděčnosti v plné míře zasluhuje. On totižto, získav sobě u obyvatelstva malachovského, pršanského a královčanského důvěru našeho lidu, mnohé nesnaze důrazně překonal; jeho působením a přičinením povstala tato pohodlná cesta, kterauž obyvatelé z dobré vůle, vedeni jsauce příkladem a nadšeností p. Halljarského, - nebo dobré vůli i sám Hospodin pomáhá, - z útratami máličko zlatých – kdeby jináče tisíce byla podobná cesta pohltila – k obecnému i vlastnímu dobrému zdařile dokončili. Nebude od věci i to připomenauti, že přičiněním p. Halljarského obyvatelé Hor. Pršan, předtím co lidé výstupného a nemravného života v nedobré pověsti stojící, od zlých obyčejů svých na tolik upustili, že se pozorovatel predešlých časův ani dosti přenadiviti nemůže; co zajisté nyní jen k veřejné pochvale obyvatelův obce Pršan připomínáme, v naději, že s výše spomenutými statečnými sausedy svými i dále na té chvatitebné cestě pokračovati budau. Pánu Halljarskému ale, kterýžto vplyvem svým blahodarný ten obrat spůsobil, z upřímného srdce přivoláváme: živio!

 

Zdigitalizovaná verzia Slovenských novín zo 17. júla 1858, zdroj: https://digitalna.kniznica.info

Príspevok týkajúci sa Malachova a okolia je na strane 330.

 

Strana 329                   Strana 330

 

Strana 331             Strana 332