Stanovy a prísvevky Mumáčika školských sirôt v Malachove a na oboch Pršaniech

29.03.2018 13:53

 Publikované v periodiku Pešťbudínske vedomosti, ročník III., číslo 13, zo dňa 13. februára 1863, str. 3, 4

    „Základina, o ktorú nám ide, nosiť má názvisko „Mumáčik školských sirôt“. Pôsobenie tohto našeho ústavu obmedzuje sa na okres školský ev. aug. vyz. v Obci Malachove na hor. a dol. Pršaniech. Cieľ snažnosti našej je: a) Prikázanie milosrdenstva v Kristu zachovávať a príkladom dobrý ochotne napomáhať; tedy i touto príležitosťou, b) Sirotám osamotnelým a dietkam rodičov ničoho nemajúcich požehnanosť vynaučovania školského prístupnou a možnou učiniť- a tak: c) Označeným dietkam školským najpotrobnejšie knižočky  opatriť – potom učiteľský plat, tak rečené Didactrum za ne vynahradiť a konečne – keďby postačovalo, aj najpotrebnejšie čiastky odevu , najme v zime na toľko obstarať pre ne, aby jim pre nahotu škola neprístupnou nezostala. Všetky tieto dobrodenia v pomere tom, akoby dôchodky riastly, rozširovaliby sä aj na dietky menej biedne – neposledy pri nevystihlej milosti a pomoci Bozskej – aj na celú školú bez výnimky.

            Pramene „Mumáčika“ našeho sú tieto: 1. Základný peniaz už dnes v Úrokovne b. Bystrickej uložený. 2. Ročitý príspevok z Obecnej Kassy 2 fl. r. č.[2 floreny «zlatky» rakúskeho čísla].  3. Mládenci v Obciach menovaných pri verejných tanečných zábavách skladať budú jeden a jeden po 10 kr. r. č. a od každého školského dieťaťa s počiatkom každého rodu vyučovania skladať sa má po 5 kr. r. č.[5 krajciarov «grajciarov» rakúskeho čísla].  4. Ohľad vrchnosti domácej na dobročinný ústav tento pri peňažitých pokutných súdoch; ovocie všeobecnej kresťanskej dobročinnosti k tomuto cieľu: milosrdnosť patričných učiteľov, keďby v jednotlivých prípadnosťach plat za učenie jednej, alebo všetkých sem patriacich sirôt neprijali, ale takový do počtov Kassy, jako osobitný dar svoj dobrovoľne odkázali.

Sosbieralo sa na „Mumáčik“ školských sirôt od 13. marca  min r. až po dnes 37 fl. 22 kr. r. č.

Opatrovník a zakladateľ tohto ústavu je vždy miestny školy dozorca mnoh p. Ludevít Halliarsky, tým spôsobom, že  v ustavičnom porozumení a spoluučinkovaní miestneho kňaza d. p. Andreja Sládkoviča záležitosti obstaráva, a pri príležitosti ročitej skúšky (examenu) podáva ct. obenstvu [obecenstvu] vývod zo stavu Kassy a predkladá usporiadané účty jej. A preto konečne opatrovníkovi a zakladateľovi „Mumáčika“, tohto vyvolávame vo troje na „Slávu“ a prosíme trojjedinného Boha, aby sa takýto Mumáčik v našom slovensku na viac miestach rozširoval k napomoženiu naších sirôt.“

Článok je podpísaný iniciálkami učiteľa S.Š. a datovaný v Radvani 26. januára 1863.  

Redaktor k článku pripísal: „Srdečne blahodaríme za laskavé obznámenie ct. našeho obecenstva s týmto chvályhodným ústavom, a zo srdca želáme, aby čím viac nasledovníkov našiel medzi našimi rodákmi.“ Nuž, radi by sme pripísali, že dnes už nepotrebujeme takéto „ústavy“, ale žiaľ, realita nás každodenne presviedča, že sú znovu potrebné. A možno sa aj dnešní malachovskí, pršianski či iní mládenci a dievčence budú týmto príkladom inšpirovať.

 

Zdigitalizovaná verzia Pešťbudínskych vedomostí z 13. februára 1863, zdroj: https://digitalna.kniznica.info

Príspevok o činnosti Mumáčika je na strane 3, 4.

Strana 1                   Strana 2

Strana 3             Strana 4