Tajomstvo jednej fotografie poodhalené

11.08.2014 16:03

   Keď sa 30. októbra 2013 za peknej účasti slávnostne otvoril Historický náučný chodník spájajúci centrum Malachova s archeologickou lokalitou Hrádok, ako prvé mi zrak padol na fotografiu na náučnej tabuli pred obchodom Jednota, ktorá prezentuje históriu Malachova. Ide o fotografiu, ktorá je symbolicky označená číslom jeden. Legenda pod fotografiami hovorí, že je to: Rodina Janka Krnáča narodeného v roku 1907 – fotka z roku cca 1915 s najstarším dochovaným typom ľudového odevu v Malachove.

Náučná tabuľa pred obchodom jednota o histórii Malachova

 

     Čo ma na tej fotografii tak zaujalo? Samozrejme to, že ide o krásnu dobovú fotografiu, ktorá zobrazuje ľudový odev Malachovčanov ale v druhom rade to, že presne túto istú fotografiu mám k dispozícii aj ja z pozostalosti mojej prastarej mamy Zuzany Šimovej, rod. Strelcovej. Keďže nik z najbližších rodinných príslušníkov netušil, kto by mohol byť na fotografii, informácia z náučnej tabule bola mojím prvým „vodítkom“. Spočiatku som myslel, že by mohlo ísť o rodinu Strelcovú ale týmto som bol vyvedený z omylu a nasmerovaný na rodinu Krnáčovú. Detektívka teda začala.

     Naše milé dôchodkyne z OZ Klubu dôchodcov okrem Jána Krnáča (chlapca uprostred) nevedeli presne určiť ostatné osoby na fotografii. Moja zvedavosť však vyvolávala nové otázky a myšlienky. Uvedomil som si, že mama mojej prastarej mamy Zuzany Šimovej bola Mária Strelcová rodená Krnáčová. Čo ak teda bude aj ona na fotografii? Keď sa pozriete na fotografiu, je zrejmé že obe ženy sú príbuzné, pretože majú veľmi podobné črty tváre. Pri nich sú zaiste ich deti a napravo muž v staršom veku, zrejme otec možno aj starý otec oboch žien. Neostávalo nič iné len preskúmať tieto domnienky na základe matrík.

     Začnime teda pekne po poriadku, od údaju pre nás známeho a to narodenia Ján Krnáča, chlapca uprostred, ktorý sa mal narodiť v roku 1907. Kedy presne sa narodil a kto boli jeho rodičia? Janko Krnáč sa narodil 24.04.1907 otcovi Ondrejovi Krnáčovi a mame Anne rodenej Kapustovej. Keď som potom nahliadol do rozsiahlej genealógie rodu Krnáčovcov uvedomil som si, že síce medzi Ondrejom Krnáčom (otcom Jána Krnáča) a mojou praprastarou mamou Máriou Strelcovou rod. Krnáčovou je príbuzenský vzťah (teta – synovec) ale je tam rozdiel jednej generácie. Z toho vyplýva, že s určitosťou na fotografii praprastará mama nemôže byť. A tým pádom som bol opäť na začiatku. Stále mi ale vŕtalo v hlave, že táto fotografia musí mať aký taký súvis s rodinou Strelcovou, prečo by potom bola medzi ich rodinnými fotografiami? A ako uvidíte ďalej sčasti moja intuícia bola správna aj keď som zistil, že na fotografii nie je nik z mojich predkov ale na druhej strane som prekvapene objavil súvis aj s mojou otcovskou líniou rodu Cimerman.

Výrez matriky s narodením Jána Krnáča 24.04.1907 

    Všetko zmenil komentár k tejto fotografii od Janky Strelcovej, ktorá doslovne píše: „Na fotografii je moja stará mama Mária Strelcová rod. Kapustová, nar. 3.1.1894. Sedí so synčekom Ondríkom, ktorého mala s prvým mužom Jurajom Cimermanom, ktorý padol v 1.sv. vojne. Synček Ondrík zomrel asi ako jedenásťročný na zápal pľúc. Neskôr sa vydala za môjho starého otca Pavla Strelca, s ktorým mala syna Gustáva. Vedľa stojí jej sestra Anna Krnáčová rod. Kapustová, ktorá je matkou Jána Krnáča stojaceho v strede. Spolu s nimi sedí ich otec Ján Kapusta Badinec.“ Bingo! Skladačka sa naraz vyskladala sama, ale skúsme si priblížiť a najmä overiť ich životné osudy.

     Máme tu teda nie rodinu Krnáčovú ale rodinu Kapustovú a to otca s dvomi dcérami a dvomi vnukmi. Začnime od najstaršieho a to sediaceho muža vpravo Jána Kapustu. Pri pohľade na neho si musíme uvedomiť, že sa pozeráme na človeka ktorý sa narodil v roku 1845 kedy ešte ani poddanstvo nebolo zrušené. Prímenie Badinec používal už aj jeho otec Ján, ktorý je takto pomenovaný pri sobáši svojho syna. Ján Kapusta sa dožil krásneho veku 90 rokov, zomrel 5. decembra 1935. O 25 rokov teda prežil svoju manželku Annu.

Výrez matriky s narodením Jána Kapustu Badinca 22.03.1845

     Krstné meno po mame zdedila druhá dcéra v poradí Anna Kapustová (žena stojaca uprostred), narodená 17.02.1878. Ako 20 ročná sa vydala za Ondreja Krnáča z Kremničky avšak manželstvo trvalo iba 10 rokov pretože Ondrej Krnáč zomrel v roku 1908. Samotná Anna sa dožila 77 rokov. Posledným dieťaťom z tohto manželstva  bol práve syn Ján Krnáč (chlapec uprostred), narodený  roku 1907.  

Výrez matriky s narodením Anny Kapustovej 17.02.1878

     Žena sediaca vľavo je teda Mária rodená Kapustová. Narodila sa v stredu 03.01.1894, rodičom Jánovi Kapustovi a Anne rodenej Krnáčovej. Rodina v čase jej narodenia žila v Malachove v dome číslo 35. V pomerne mladom veku sa v roku 1912 vydala za Juraja Cimermana a ako prvé dieťatko sa im narodila dcérka Mária ale už o niečo viac ako tri mesiace im 08.01.1914 umiera.

Výrez matriky s narodením Márie Kapustovej 03.01.1894

O niekoľko mesiacov neskôr prišlo do rodiny ďalšie dieťa a to syn Ondrej Cimerman, lenže v čase jeho narodenia 29.11.1914 bol už jeho otec na bojisku. Ondrík sedí na fotografii svojej mame na nohách. V prvom momente keď sa pozriete na fotografiu je možné namietať, že predsa dieťatko má oblečené dievčenské šaty, nemohlo ísť teda o staršiu sestru Máriu? Nie je to nič neobvyklé, v tejto dobe bolo zvykom malých chlapcov obliekať do šiat. Mária sa dožila iba 3 mesiace a 9 dní, v tomto veku by určite nesedela a nedržala takto vzpriamene hlavičku. Ďalej keď predpokladáme, že fotografia vznikla v roku 1915 malá Mária už nežila. To všetko hovorí za to, že na fotografii je Ondrík Cimerman. Tak ako už bolo napísané vyššie dožil sa 11 rokov, kedy v nedeľu 05.07.1925 umiera. 

Výrez matriky s narodením Ondreja Cimermana 29.11.1914 

     Keď som sa po prvý raz pozeral na túto fotografiu ani vo sne ma nenapadlo, že by mohla mať nejaký vzťah s rodinou Cimermanovou. Ondríkov otec Juraj Cimerman narodený v roku 1887 bol bratom môjho prastarého otca Jána Cimermana. Žiaľ nemal to šťastie, že by sa vrátil živý domov z 1. svetovej vojny. Padol v boji 08.11.1916 na ruskom bojisku[1] a zanechal po sebe mladú vdovu a jednu sirotu. Neskôr sa vdova Mária rod. Kapustová vydala druhý raz za Pavla Strelca od Strovičkov (nar. 09.09.1900), ktorý bol bratom už na začiatku spomínanej mojej prastarej mamy Zuzany Šimovej rod. Strelcovej. A tu by mal byť ten dôvod prečo sme fotografiu  objavili v jej pozostalosti. K dispozícii máme ešte jednu vzácnosť a to Evanjelický spevník po nebohom Jurajovi Cimermanovi, kde sú na prvej strane tak ako bolo často zvykom, zapísané najdôležitejšie rodinné údaje a to dátum jeho narodenia, sobáša a dátumy narodení jeho detí.

     Teraz som si uvedomil ešte jednu zaujímavosť. Viete čo? Že Mária Kapustová teraz symbolicky cez cestu pozerá z fotografie na pamätník obetiam 1. svetovej vojny kde je vytesané aj meno jej prvého manžela Juraja Cimermana, ktorý padol v tejto veľkej vojne. Toto by sme určite nevymysleli.

Úvodná strana Evanjelického spevníka Juraja Cimermana 

Namiesto záveru:

Určite som týmto príspevkom neobjavil „Ameriku“, chcem len poukázať na to, že spoločne dokážeme viac. Preto v duchu proletárov „Malachovci všetkých rodov spojme sa“. Viac hláv vie viac. 

Rodina Kapustová cca v roku 1915, pri ženách je uvedené rodné priezvisko
 [1] Evidencia pozostalostí 1921-1945, Notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 2, sign. 75