List Ján Snopka prezidentovi Masarykovi

27.03.2015 20:43

     Veľká hospodárska kríza bola celosvetová ekonomická kríza, ktorá začala prepadom akcií na americkej burze v roku 1929 a trvala až do polovice 30. rokov 20. storočia. Najtvrdší dopad mala v Spojených štátov amerických, ale aj v bývalom Česko-Slovensku. Česko-Slovensko bolo postihnuté v rokoch 1929 až 1933. Ako exportne orientovanej krajiny sa ho kríza veľmi dotkla. Kým v roku 1923 bolo 441 000 nezamestnaných, vo februári 1933 ich už bolo 920 000, teda každý tretí robotník bol nezamestnaný. V tejto nepriaznivej situácii sa ocitlo aj mnoho malachovských mužov, ako živiteľov rodiny, bez trvalého zárobku. Jeden takýto prípad v rodine Ján Snopka si môžete prečítať nižšie, kedy v zúfalej situácii sa rozhodol listom požiadať o pomoc samotného prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka. Text je ponechaný v pôvodnom  tvare aj s formulačnými a gramatickými chybami.    

 

Rok 1934 I/21                       Kancelář presidenta republiky 23.1.1934

 

Velavážný Pán Prezident!

 

     Prosím o láskavé prepáčenie že stímto mojim dopisom vyrušujem vás v práci. Prosím vás úctive biste boli tak dobrý a ráčili mi uznať moje hrozné položenie s ktorým sa nachádzam napokraji záhuby. Som othodlaný že budem prinútený svoje dve djovčence malie a dvoch chlapcov jeden je zavojaka a druhý za učňa som v tom že ich musím opustit a u dobrých ludach hladat smilovanie.

     Nuž ale mám jednu nádej. V roku 1922 kím som ešte nebov v takejto tiesni požičal som si peniaze a otkúpil som v susetstve mlin schorený. Ja som ho postaviv a ma zas požiar uškodiv. Ja som ale videv že inakšej uplnosti nemám musev som mlinec zhotovit a tak som bov prinútený pritiahnut ku prvšimu dlhu a platit musím vždi Tatra banki po 12 percent zvelkov ťarchov nemav som sa kam obratit musev som ist do Argentiny za 4 roke a len že som natie interese virobiv holi som sa navrativ domov ateraz mi len exekúcie hrozia každú chvilku ostavam len pot holim nebom moje mozole musím opustit. Probovav som ot spolku hospodárskiho družstva bez úročního si vitiahnut peniaze abi mi bolo lakšie splacat. Nemav som ale zkade vopret im vklat zaplatit tak som nedostav. A za 10 mesiácov po 100 korún čosom im nanosiv tie mi nekcu vidat.

     Tak vposlednej dobe sa uchádzam u vás o smilovanie keby ste bol tak dobrý a ráčil ste mi udeliť niečo na opravenia mlinca bez ktorího ja nemôžem jestvovať. Tak jedine vtom hladám zmenu môjho zlého položenia. Dosť som hladal pracu aj iné ale bez výsletku. Tak jedine vás prosím ráčte biť tak dobry smilujte sa nad mojím osúdom tažkým.

     Kvám sa obraciam z hlbokóv skormúcenóv prozbóv. Dúfam že neotmietnete moju prozbu a budete mať veľkú účasť na mojej lepšej budúcnosti abi som si mohov môj rodičovský podiel zachrániť a mojím dietkam zanahať.

     Vopret vám ďakujem za záchranu mojej celej rodiny.

 

Nech Pán Boch žehná vaše

jak dosavádne idalšie spravovanie nás.

Ešte raz vám ďakujem a ostávam verný vám i vážmu štátu Československej Republiky

Laskave poručam sa vám

 

Ján Snopko Mlinár

P.p   Radvaň nad hronom

Župa XVIII Slovensko

Malachov č 14

 

Náhľad na originál listu

 

Okresný úrad v Banskej Bystrici dňa 6.3.1934 k tejto žiadosti vydal inštrukcie pre notára v Radvani nasledujúceho znenia:

     Kancelária prezidenta republiky vrátila priložené podanie s požiadaním, aby žiadateľovi má-li snáď nejaký nárok na výpomoc z peňazí štátnych alebo vôbec verejných, bolo dané príslušné poučenie s tým, že výpomoc akú má (Ján Snopko) na mysli mu z peňazí pána prezidentových poskytnutá byť nemôže.

 

Foto vľavo: Ján Snopko (vpravo) so svojím spolubývajúcim kamarátom Júliusom Značkom počas pobytu v Argentíne, rok 1926 (zdroj: Ondrej Čief)

Foto vpravo: Ján Snopko, fotografia pochádzajúca zo žiadosti o vydanie legitimácie z roku 1947 (zdroj: ŠA BB, MNV Malachov 1946-1959, nesignované)