Malachov - peňažné a naturálne dávky podľa urbárskej regulácie z 8. marca 1771

 

číslo Meno a prievisko veľkosť poddanskej usadlosti poddanská usadlosť ročné roboty alebo služby deviatok
intravilán extravilán lúky s povozom ručne s povozom ručne
brat.meríc počet dielov koscov dní dní dní dní
  Sedliaci                 
1 Kartik Juraj starší 1 2/8 2 4/8 22 4/8 10 65 130 15 30
2 Haring Martin 2/8 4/8 4 4/8 2 13 26 3 6
3 Kartik Juraj mladší 2/8 4/8 4 4/8 2 13 26 3 6
4 Klačan Vavrinec (Lavrinc) 1 2 18 8 52 104 12 24
5 Kartik Ján 4/8 1 9 4 26 52 6 12
6 Chovan Ján 4/8 1 9 4 26 52 6 12
7 Štetka Juraj 1 2 18 8 52 104 12 24
8 Kapusta Juraj 1 2 18 8 52 104 12 24
9 Roháč Ján 1 2 18 8 52 104 12 24
10 Kapusta Ondrej starší 1 2 18 8 52 104 12 24
11 Kapusta Martin 1 2 18 8 52 104 12 24
12 Jelenčik Ondrej 1 2 18 8 52 104 12 24
13 Kapusta Pavel 1 2 18 8 52 104 12 24
14 Kapusta Ondrej mladší 1 2 18 8 52 104 12 24
15 Králik Ondrej 1 2 18 8 52 104 12 24
16 Dedina Ján starší 1 2 18 8 52 104 12 24
17 Dedina Ján mladší 3/8 6/8 6 6/8 3 19 4/8 39 4 4/8 9
18 Gilan Martin 3/8 6/8 6 6/8 3 19 4/8 39 4 4/8 9

 

  Želiari s domom                
1 Cimerman Baltazár –– –– –– –– –– 18 –– ––
2 Kapusta Ondrej mladší –– –– –– 1 3/8 –– 18 –– ––
3 Borsak Michal –– –– –– 1 –– 18 –– ––
4 Kliment Pavel –– –– –– 1 –– 18 –– ––
5 Hanák Pavel –– –– –– 1 –– 18 –– ––
6 Handlovský Juraj –– –– –– 1 –– 18 –– ––
7 Kapusta Ondrej starší –– –– –– 1 –– 18 –– ––
8 Zvada Ondrej –– –– –– –– –– 18 –– ––
9 Kapusta Martin mladší –– –– –– –– –– 18 –– ––
10 Handlovský Ján –– –– –– –– –– 18 –– ––
11 Haring Pavel –– –– –– –– –– 18 –– ––
12 Kapusta Ján –– –– –– 3 –– 18 –– ––
13 Kapusta Martin –– –– –– 2 7/8 –– 18 –– ––
14 Štubnian Ján –– –– –– –– –– 18 –– ––
  Summa 14 4/8 29 261 128 2/8 754 1760 174 348

 

 

číslo Meno a prievisko ročná daň a naturálne dávky patriaci zemepánovi
činža drevo priadza maslo kohúty kurčatá vajcia
zlatých siahy funty holby počet
  Sedliaci - pokračovanie                
1 Kartik Juraj starší 1 1 2/8 –– 1 2/8 2 4/8 2 4/8 15 Radvanský Peter
2 Haring Martin 1 2/8 –– 2/8 4/8 4/8 3    ––– // –––
3 Kartik Juraj mladší 1 2/8 –– 2/8 4/8 4/8 3    ––– // –––
4 Klačan Vavrinec (Lavrinc) 1 1 –– 1 2 2 12 Radvanský František
5 Kartik Ján 1 4/8 –– 4/8 1 1 6    ––– // –––
6 Chovan Ján 1 4/8 –– 4/8 1 1 6    ––– // –––
7 Štetka Juraj 1 1 –– 1 2 2 12 Radvanský Ján
8 Kapusta Juraj 1 1 –– 1 2 2 12    ––– // –––
9 Roháč Ján 1 1 –– 1 2 2 12    ––– // –––
10 Kapusta Ondrej starší 1 1 –– 1 2 2 12    ––– // –––
11 Kapusta Martin 1 1 –– 1 2 2 12    ––– // –––
12 Jelenčik Ondrej 1 1 –– 1 2 2 12    ––– // –––
13 Kapusta Pavel 1 1 –– 1 2 2 12    ––– // –––
14 Kapusta Ondrej mladší 1 1 –– 1 2 2 12 Radvanský Juraj
15 Králik Ondrej 1 1 –– 1 2 2 12    ––– // –––
16 Dedina Ján starší 1 1 –– 1 2 2 12 Radvanský Ľudovít
17 Dedina Ján mladší 1 3/8 –– 3/8 6/8 6/8 4 4/8    ––– // –––
18 Gilan Martin 1 3/8 –– 3/8 6/8 6/8 4 4/8    ––– // –––

 

  Želiari s domom - pokračovanie                
1 Cimerman Baltazár 1 –– –– –– –– –– –– Radvanský Peter
2 Kapusta Ondrej mladší 1 –– –– –– –– –– –– Radvanský Ján
3 Borsak Michal 1 –– –– –– –– –– ––    ––– // –––
4 Kliment Pavel 1 –– –– –– –– –– ––    ––– // –––
5 Hanák Pavel 1 –– –– –– –– –– ––    ––– // –––
6 Handlovský Juraj 1 –– –– –– –– –– ––    ––– // –––
7 Kapusta Ondrej starší 1 –– –– –– –– –– ––    ––– // –––
8 Zvada Ondrej 1 –– –– –– –– –– ––    ––– // –––
9 Kapusta Martin mladší 1 –– –– –– –– –– ––    ––– // –––
10 Handlovský Ján 1 –– –– –– –– –– ––    ––– // –––
11 Haring Pavel 1 –– –– –– –– –– ––    ––– // –––
12 Kapusta Ján 1 –– –– –– –– –– –– Radvanský Juraj
13 Kapusta Martin 1 –– –– –– –– –– ––    ––– // –––
14 Štubnian Ján 1 –– –– –– –– –– –– Radvanský Ľudovít
  Summa 32 14 4/8 –– 14 4/8 29 29 174  

 

Viac sa dočítate v článku Postavenie obyvateľov Malachova vo svetle Urbárskej regulácie Márie Terézie