Malachov - predurbársky súpis z 21. júna 1770

 

číslo Sedliaci veľkosť poddanskej usadlosti intravilán orná pôda lúk patriaci zemepánovi
brat. meríc brat. meríc koscov
1 Juraj Kartik 1/2 3/4 25 12 1/2 Peter Radvanský
2 Vavrinec (Lavrinc) Klačan 1/2 1 25 1/4 11 1/2 František Radvanský
3 Juraj Štetka 1/2 1 1/4 20 3/8 12 1/2 Ján Radvanský
4 Juraj Kapusta 1/2 3 17 1/2 8    ––– // –––
5 Ján Roháč 1/2 3 17 3/8 11    ––– // –––
6 Ondrej Kapusta starší 1/2 1 10 1/2 11 1/2    ––– // –––
7 Ondrej Kapusta mladší 1/2 1 12 1/2 9 Juraj Radvanský
8 Ondrej Králik 1/2 2 13 8 1/2    ––– // –––
9 Ján Dedina starší 1/2 1/4 19 9 Ľudovít Radvanský
  Summa 4 1/2 13 1/4 160 1/2 93 1/2  
             
  Želiari s domom          
1 Martin Haring –– 1/2 2 4 Peter Radvanský
2 Juraj Kartik –– 1/2 4 3 1/2    ––– // –––
3 Ján Kartik –– 1/2 1 6 František Radvanský
4 Ján Chovan –– 3/4 2 1/2 3    ––– // –––
5 Ondrej Kapusta mladší –– 1/8 –– 2 1/2 Ján Radvanský
6 Martin Kapusta starší –– 2/8 5 5    ––– // –––
7 Michal Borsak –– 1/16 1 1/2 2    ––– // –––
8 Pavel Kliment –– 1/16 2 4    ––– // –––
9 Ondrej Jelenčík –– 1/8 2 1/2 3 1/2    ––– // –––
10 Pavel Hanák –– 1/16 1 1/2 3    ––– // –––
11 Juraj Handlovský –– 3/16 2 1/4 3 1/2    ––– // –––
12 Ondrej Kapusta starší –– 1/8 3/4 2 1/2    ––– // –––
13 Pavel Kapusta –– 1/2 3 1/4 5    ––– // –––
14 Ján Kapusta –– 1/8 1 1/2 3 1/2 Juraj Radvanský
15 Martin Kapusta   –– 1/2 3/4 3    ––– // –––
16 Ján Dedina mladší –– 1/4 1/2 3 1/2 Ľudovít Radvanský
17 Martin Gilan –– 2/4 3 2 1/2    ––– // –––
  Summa   5 1/8 34 60  
             
  Želiari bez domu          
18 Baltazár Cimerman –– 1/32 –– –– Peter Radvanský
19 Martin Kapusta mladší –– 1/16 –– –– Ján Radvanský
20 Ondrej Zvada –– 1/32 –– ––    ––– // –––
21 Ján Handlovský –– 1/32 –– ––    ––– // –––
22 Pavel Haring –– 1/32 –– ––    ––– // –––
23 Ján Štubnan –– 1/32 –– –– Ľudovít Radvanský

 

Viac sa dočítate v článku Postavenie obyvateľov Malachova vo svetle Urbárskej regulácie Márie Terézie