Lodné spoločnosti

12.06.2012 11:30

    Na potenciálnych vysťahovalcov pôsobila agitácia veľkých lodných spoločností, ktorých agenti zaplavovali celú Európu a lákali k emigrácii sľubovaním rôznych výhod. V období 1. ČSR Ministerstvo sociálnej starostlivosti sa usilovalo o reguláciu vysťahovalectva a snažilo sa ponechať dopravu vysťahovalcov len v rukách koncesných spoločností, ktorým mala byť zakázaná  provysťahovalecká propaganda najmä v tlači. Dôvodom bola obrovská agitácia dopravných spoločností, ktoré ťažili z masovej prepravy vysťahovalcov, tým že pôsobili na verejnú mienku a vytvárali priamo vysťahovaleckú psychózu. V roku 1925 Ministerstvo vydalo zoznam spoločností, ktoré mohli prepravovať československých vysťahovalcov.[1] Tu je ich súpis:

 

Spoločnosť

Dopravuje do

Prístav nalodenia

Prístav vylodenia

Francúzska

1. Kanady

Le Havre

1. Halifax

Compagnio Généralo Trans-

2. Spojených štátov

St. Nazaire

2. New York, Houston

atlantique

severoamerických

Bordeaux

3. Havana, Vera Cruz, atď.

v Prahe II. Lützova 34

3. Strednej Ameriky

 

4. Puerto-Colombia,

 

4. Kolumbie

 

    Cartagena

 

5. Venezuely

 

5. LaGuayra, Carupano

Talianska

1. Kanady

Terst

1. Halifax

Cosulich, terstská plavebná

2. Spojených štátov

 

2. New York

spoločnosť

severoamerických

 

3. Rio de Janeiro

v Prahe II. Václavské nám. 67

3. Brazílie

 

4. Montevideo

 

4. Uruguaja

 

5. Buenos Aires

 

5. Argentíny

 

 

Americká

1. Kanady

Brémy

1. New York

United States Lines

2. Spojených štátov

Cherbourg

2. New York

v Prahe II. Příkopy 19

severoamerických

Southampton

 

Holandská

1. Kanady

Rotterdam

1. Halifax

Holandsko-americká paroplaveb-

2. Spojených štátov

Boulogne

2. New York

ná spoločnosť

severoamerických

 

3. Vera Cruz, Tampiko

v Prahe II. Václavské nám. 2

3. Mexika

 

4. Havana

 

4. Kuby

 

 

Anglická

1. Kanady

Hamburg

1. Halifax, Quebec

The Royal Mail Steam Packet

2. Spojených štátov

Cherbourg

2. New York

Company

severoamerických

Brest

3. Rio de Janeiro

v Prahe II. Fybernská 24

3. Brazílie

La Rochelle

4. Montevideo

 

4. Uruguaja

Palliot

5. Buenos Aires

 

5. Argentíny

 

6. Punta Arenaz, atď.

 

6. Čile a Peru

 

7. Port Stanley

 

7. Falklandských ost.

8. Havana, Cristobal,

 

8. Strednej Ameriky

 

    Balboa

Anglická

1. Kanady

Hamburg, Brémy,

1. Halifax, Quebec,

White Star Line

2. Spojených štátov

Rotterdam, Le Havre

    Montreal

v Prahe II. Václavské nám. 76

severoamerických

Cherbourg

2. New York, Filadelfia,

 

 

Southampton

    Portland

 

 

Liverpool

 

Anglická

1. Kanady

Hamburg, Brémy,

1. Halifax, Quebec,

Cunardova paroplavebná akciová

2. Spojených štátov

Rotterdam, Le Havre

    Montreal

spoločnosť

severoamerických

Cherbourg

2. New York, Boston

v Prahe II. Václavské nám. 53

 

Southampton

 

 

 

Liverpool

 

Nemecká

1. Kanady

Hamburg

1. Halifax

Hamburgsko-americká línia

2. Spojených štátov

Cuxhaven

2. New York

v Prahe II. Hybornská 10

severoamerických

 

3. Vera Cruz, Tampiko

 

3. Strednej Ameriky

 

4. Puerto-Colombia,

 

4. Kolumbie

 

    Cartagena

 

5. Venezuely

 

5. LaGuayra, Carupano

 

6. Brazílie

 

6. Rio de Janeiro, atď

 

7. Uruguaja

 

7. Montevideo

 

8. Argentíny

 

8. Buenos Aires

Nemecká

1. Kanady

Hamburg, Brémy,

1. Halifax

Severonemecká akciová spoločnosť Lloyd

2. Spojených štátov

Bremerhaven, Janov,

2. New York, Baltimore,

v Prahe II. Hybornská 8

severoamerických

Rotterdam, Antverpy,

   Boston, Filadelfia, New

 

3. Kuby

Cherbourg, Boulogne,

   Orleans, Galveston

 

4. Brazílie

Southampton

3. Havana

 

5.Uruguaja

 

4. Rio de Janeiro, Santos

 

6. Argentíny

 

5. Montevideo

 

7. Východnej Indie

 

6. Buenos Aires

 

8. Číny

 

7. Sabang, Singapúr, Pe-

 

9. Japonska

 

    nang, Belavan

 

 

 

8. Hongkong, Šanghaj, atď.

 

 

 

9.Osaka, Yokohama, Kobe

Belgická

1. Kanady

Anttverpy

1. Halifax

Sociéte anonyme de Navigation

2. Spojených štátov

Cherbourg

2. New York, Boston,

Belge-Americaine

severoamerických

 

    Filadelfia

v Prahe II. Spálená ulice 4

 

 

 

Dánska

1. Kanady

Gdansk, Kiel,

1. Halifax

Baltic America Line

2. Spojených štátov

Kodaň, Cherbourg

2. New York

v Prahe II. na Poříčí 22

severoamerických

 

 

Kanadská

1. Kanady

Hamburg, Antverpy,

1. a 2. St. John, Quebec,

Canadian Pacific Railway Co.

2. Spojených štátov

Rotterdam, Ostende,

Montreal

v Prahe II. Havličkovo nám. 33

severoamerických

Southampton, atď.

 

Nemecká

1. Brazílie

Hamburg

1. Rio de Janeiro, Santos,

Hamburgsko-juhoamerická

2. Uruguaja

 

    Bahia, Paranagua

paroplavebná spoločnosť

3. Argentíny, Čile,

 

2. Montevideo

v Prahe II. Havličkovo nám. 2

    Paraguaja

 

3. Buenos Aires

Francúzska

1. Brazílie

Hamburg

1. Rio de Janeiro, Santos,

Chargeure Rounis

2. Uruguaja

Le Havre

2. Montevideo

v Prahe II. Lützova 34

3. Argentíny

La Pallice

3. Buenos Aires

 

     Medzi lodné spoločnosti, ktorých služby využívali Malachovčania najčastejšie patrili tieto:

-     North German Lloyd (Norddeutscher Lloyd) – bola nemecká lodná spoločnosť založená v Brémach 20.2. 1857. Vyvinula sa na najvýznamnejšiu nemeckú námornú spoločnosť na konci 19. storočia a začiatku 20. storočia, ktorá podporovala trvalo udržateľný hospodársky rast v Brémach a Bremerhavene. Dňa 1.9.1970 sa spojila a vytvorila novú spoločnosť Hapag-Lloyd AG.

-     Hamburg American Line (HAPAG: Hamburg Amerikanische Packetfahrt Actien Gesellschaft) – bola nemecká lodná spoločnosť založená v roku 1874 so sídlom v Hamburgu. Tento transatlantický dopravný podnik sa vyvinul na najväčšiu nemeckú lodnú spoločnosť a patril medzi najväčšie prepravné spoločnosti na svete so zameraním najmä na nemeckých emigrantov a vysťahovalcov z východnej Európy. Primárnou bola trasa Hamburg – New York cez prístav Southampton.

-     Holland America Line (NASM: Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij) – bola holandská lodná spoločnosť založená v roku 1873 so sídlom v Rotterdame a s cieľom poskytovať služby v doprave cestujúcich do USA. Teraz spoločnosť sídli v Seattli v štáte Washington, USA. Prvé lode medzi Rotterdamom a New Yorkom vyplávali v roku 1872.

-     Cunard Hungarian – American Line (Cunard Magyar Amerikai Vonal) – Anglická lodná spoločnosť Cunard Line so sídlom v Liverpoole dosiahla v roku 1904 dohodu s maďarskou vládou na základe ktorej vznikla spoločnosť Cunard Hungarian – American Line so zameraním na prepravu emigrantov z Uhorska na trase Fiume (Rijeka) – New York. Spoločnosť Cunard Line získala monopol na prepravu všetkých uhorských vysťahovalcov a vláda sa zaviazala že prepraví cez túto spoločnosť 30 000 cestujúcich ročne. Na oplátku uhorská vláda mala získať 10 korún za každého prepraveného cestujúceho do tzv. Fondu emigrantov. Lode plávali z Rijeky pravidelne dvakrát za mesiac najčastejšie v piatok. Na tejto trase boli v prevádzke tri až štyri lode, každá loď mala kapacitu približne 2000 osôb, väčšinou v tretej triede. Ceny cestovných lístkov boli presne stanovené na 180 korún za loď s maximálnou rýchlosťou 15 uzlov, 200 korún za rýchlejšie lode a polovičné ceny za deti. 180 korún stanovených v dohode medzi uhorskou vládou a Cunard Line v porovnaní s cenami nemeckých spoločností ktoré ponúkali porovnateľné cestovné lístky za 70-80 korún bolo veľmi vysokých. Cunard Line reagovala znížením cien na 120 korún ale výrazný efekt to neprinieslo. Cunard Line prepravovala cestujúcich na tejto trase do roku 1914.

-     Kareš & Stocký Bremen -  česká spoločnosť, ktorú založil Alojz Kareš spolu so svojím priateľom v roku 1850 v Brémach kde v tej dobe pôsobil. Táto spoločnosť bola oprávnená vystupovať ako agentúra reprezentujúca lodnú spoločnosť Norddeutscher Lloyd. Neskôr zvolila patriotické označenie: „Českoslovanský závod pro dopravu cestujících nádhernými expressními paroloďemi do Ameriky a všech ostatních dílů světa.“ V USA mala zastúpenie v týchto mestách: New York, Baltimore, Galveston, Chicago, Pittsburg, Omaha. Zachovalo sa viacero sprievodných (plavebných) listov adresovaných emigrantom najmä z územia Čiech z ktorých sa dozvedáme aké podmienky a odporúčania táto prepravná spoločnosť dávala vysťahovalcom. Tu sú v skrátenej podobe:

- na základe prepisov americkej vlády mal byť emigrant pre plavbou aspoň 2 dni vopred v prístave (v tomto prípade Brémy)

- navigácia akou trasou sa má emigrant dostať po železnici do prístavu odchodu, s uvedením jednotlivých cien v cestovných triedach

- pri príchode do prístavu (Brém), sa na nádraží preukázať tzv. hostinským lístkom na základe, ktorého poverený úradník spoločnosti umiestni emigranta do hostinca, kde bude až do svojej plavby ubytovaný a stravovaný za mierny poplatok, ktorý si musí sám zaplatiť

- peniaze na ceste nikde nezamieňať ani žiadne tlačoviny a kartičky od nikoho neprijímať

- pokiaľ má emigrant v Amerike priateľov alebo rodinu, nesmie zabudnúť zobrať so sebou ich adresy, ktoré vyžadujú americké úrady

-  v prípade záujmu ďalších priateľov a známych, ktorí nemajú plavebný list a chcú cestovať spolu musia zaslať preddavok 20 korún a budú zaradený do zoznamu cestujúcich.

 

    [1] Administratívne písomnosti 1925, Odvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB, krab. 19