Evidencia cestovných pasov

13.06.2012 12:45

    V administratívnych písomnostiach Obvodného notárskeho úradu Radvaň (ŠA BBkrab. 1, sign. 44) sa nachádza evidencia cestovných pasov z rokov 1923-1935.[1] Táto evidencia je ďalším prameňom k získaniu informácií o Malachovčanoch, ktorí v tomto období požiadali o vystavenie cestovného pasu najmä za účelom vysťahovania sa za prácou. Menný register obsahuje tieto údaje:

Cimermanová Júlia, nar. 31.3.1903 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 7.9.1925         platnosť cestovného pasu do: 1.9.1927

   cestovný pas vystavený do krajiny: Argentína, za prácou

Cimermanová Anna, nar. 2.7.1893 v Malachove, bydlisko: Králiky

   dátum vystavenia cestovného pasu: 11.11.1925     platnosť cestovného pasu do: 1.11.1927

   cestovný pas vystavený do krajiny: Francúzsko

Šimová Verona, nar. 18.2.1907 v Budapešti, bydlisko: Trebišov (obyvateľka Malachova)

   dátum vystavenia cestovného pasu: 17.9.1926       platnosť cestovného pasu do: 1.9.1928

   cestovný pas vystavený do krajiny: Maďarsko

Snopko Ján, nar. 15.7.1884 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 7.5.1925         platnosť cestovného pasu do: 1.5.1927

   cestovný pas vystavený do krajiny: Argentína

   pozn.: pozývateľ Martin Plaj a platnosť cestovného pasu mu bola predĺžená do 1.5.1929

Riečanová Júlia, nar. 28.11.1887 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 11.11.1925     platnosť cestovného pasu do: 1.11.1927

   cestovný pas vystavený do krajiny: Maďarsko

Štesko Ján, nar. 2.1.1896 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 11.9.1926       platnosť cestovného pasu do: 28.2.1928

   cestovný pas vystavený do krajiny: Kurapa mimo Ruska

   pozn.: pozývateľ brat Andrej Štesko

Homola Ján, nar. 13.12.1881 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 15.12.1926     platnosť cestovného pasu do: 1.12.1928

   cestovný pas vystavený do krajiny: Francúzsko

Dvorská Anna, nar. 5.1.1909 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 21.12.1926     platnosť cestovného pasu do: 1.12.1928

   cestovný pas vystavený do krajiny: Argentína

Krnáč Andrej, nar. 3.9.1884 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 7.1.1927         platnosť cestovného pasu do: 1.12.1928

   cestovný pas vystavený do krajiny: Amerika (USA)

Kubišová Anna, nar. 8.7.1890 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 21.2.1927       platnosť cestovného pasu do: 1.2.1929

   cestovný pas vystavený do krajiny: Maďarsko

Macák Ján, nar. 20.1.1899 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 25.11.1927     platnosť cestovného pasu do: 1.11.1929

   cestovný pas vystavený do krajiny: Maďarsko a späť

Bušovská Hermína, nar. 22.1.1893 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 8.5.1928         platnosť cestovného pasu do: 1.5.1930

   cestovný pas vystavený do krajiny: Maďarsko

Bušovská Anna, nar. 27.3.1911 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 10.7.1928       platnosť cestovného pasu do: 1.7.1930

   cestovný pas vystavený do krajiny: Kurapa mimo Ruska

Snopko Ján, nar. 27.1.1911 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 16.10.1928     platnosť cestovného pasu do: 28.2.1931

   cestovný pas vystavený do krajiny: Argentína

Kapusta Ján, nar. 1.4.1900 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 16.11.1928     platnosť cestovného pasu do: 1.10.1929

   cestovný pas vystavený do krajiny: USA

Klačan Ján, nar. 1.3.1905 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 2.4.1929         platnosť cestovného pasu do: 31.12.1929

   cestovný pas vystavený do krajiny: Argentína

Dvorský Juraj, nar. 8.5.1901 v Horných Pršanoch, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 15.5.1929       platnosť cestovného pasu do: 31.12.1929

   cestovný pas vystavený do krajiny: Argentína

Bušovský Juraj, nar. 24.4.1913 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 17.7.1929       platnosť cestovného pasu do: 1.7.1931

   cestovný pas vystavený do krajiny: Kurapa mimo Ruska

Bušovská Hermína Anna, nar. 22.1.1893 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 31.3.1931       platnosť cestovného pasu do: 1.4.1933

   cestovný pas vystavený do krajiny: Kurapa mimo Ruska

Bušovský Juraj, nar. 24.4.1913 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 3.7.1931         platnosť cestovného pasu do: 28.2.1933

   cestovný pas vystavený do krajiny: Kurapa mimo Ruska

Bušovská Anna, nar. 27.3.1911 v Malachove, bydlisko: Malachov

   dátum vystavenia cestovného pasu: 10.7.1928       platnosť cestovného pasu do: 1.11.1936

            cestovný pas vystavený do krajiny: Kurapa mimo Ruska[1] Evidencia cestovných pasov, Administratívne písomnosti, Odvodný notársky úrad Radvaň, ŠA BB, sign. 44, krab. 1