Pečiatky škôl a spolkov

11.07.2012 10:30

   Hoci sa primárna pozornosť venuje predovšetkým pečatiam a pečiatkam obce Malachova, rovnaký záujem si zasluhujú aj pečiatky škôl a spolkov, ktoré v obci existovali. Z formálneho hľadiska nie je medzi nimi a obecnými pečiatkami takmer žiaden rozdiel. Ba práve naopak, často sú z hľadiska námetu a zloženia veľmi rôznorodé a zaujímavé.

     Prezentujme si ilustračne aspoň niekoľko odtlačkov týchto pečiatok, ktoré boli získané počas archívneho bádania v ŠA v Banskej Bystrici. 

 

        

Evanjelická a.v. elem. ľudová škola v Malachove odtlačok pečiatky z roku 1932 - Evanjelická a.v. ľudová škola v Malachove odtlačok pečiatky z roku 1936

 

        

Evanjelická a.v. slov. ľudová škola Malachov odtlačok pečiatky z roku 1941 - Evanjelická a.v. ľudová škola Malachov odtlačok pečiatky z roku 1943

 

        

Obecná ľudová škola v Malachove odtlačok pečiatky z roku 1936 - Obecná slov. ľudová škola Malachov odtlačok pečiatky z roku 1941

 

        

Štátna ľudová škola v Malachove odtlačok pečiatky z roku 1945 - Štátna ľudová škola Malachov odtlačok pečiatky z roku 1946

 

   

Národná škola v Malachove odtlačok pečiatky z roku 1950 - Obecná školská stolica v Malachove odtlačok pečiatky z roku 1934

 

Základná deväťročná škola - 1. až 5. ročník v Malachove odtlačok pečiatky z roku 1965

 

     

Divadelný krúžok Andrej Sládkoviča v Malachove odtlačok pečiatky z roku 1946 - DHZ odtlačok pečiatky z roku 1925

 

      

Býv. Urbarialisti obce Malachov odtlačok pečiatky z roku 1941 -  Býv. Urbarialisti obec Dolné Pršany odtlačok pečiatky z roku 1941

 

Potravné družstvo v Malachove odtlačok pečiatky z roku 1933

 

Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska Malachov odtlačok pečiatky z roku 1955