Vokátory učiteľov v Malachove

27.01.2017 14:23

Vokátory učiteľov evanjelickej a obecnej ľudovej školy v Malachove v medzivojnovom období, viac sa dočítate TU