Vokátor učiteľa v Malachove a Dolných Pršanoch 1860

29.12.2016 12:19

Vokátor je povolávací dekrét, išlo o listinu, v ktorej boli vymedzené práva a povinnosti oboch strán. Podľa vokátora z roku 1860 bol malachovský cirkevný učiteľ povinný poskytnúť deťom základy vzdelania...Viac sa dočítate TU