Súpisy daňovníkov Malachova v období rokov 1773-1847

20.03.2015 22:18

Pre výskum pomerov a charakteru osídlenia Malachova koncom 18. storočia a v prvej polovici 19. storočia sú osobitne cenným prameňom súpisy daňovníkov alebo tiež označované ako dikálne súpisy. Predložený príspevok dopĺňa prázdne miesta dejín Malachova a pojednáva osobitne o ľuďoch, ktorí tu boli pred viac ako 200 rokmi. Viac si prečítate TU