Marec mesiac knihy - 1200 zväzkov kníh v Malachove

08.03.2014 18:50

Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ 
Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra zaiste v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Zdrojom strenutí s knihami odjakživa nie sú len kníhkupectvá ale aj knižnice. A práve knižnica v Malachove má svoju dlhú históriu, ktorej činnosť pretrváva až dodnes. Ako fungovala v roku 1961? To sa dozviete v kratučkom článku uverejnenom v Priekopníku 28.04.1961