1200 zväzkov kníh v Malachove

28.04.1961 00:00

Publikované v týždenníku Priekopník, dňa 28. apríla 1961

     Medzi naším ľudom čoraz viac rastie záujem o dobrú knihu. Svedčí o tom aj práca v našich knižniciach. Veľkému záujmu sa teší napríklad knižnica v Malachove, umiestnená v kultúrnom dome. Každý piatok si tu príde vypožičať knihy 15 až 20 čitateľov. A majú z čoho vyberať. Je tu dostatok kníh pre mládež a preto aj deti a mládež tvoria najväčšiu časť čitateľov. Medzi najpilnejších patria žiačky M. Klesniaková a J. Dobrotová. Z dospelých knižnicu najčastejšie navštevujú súdružka Plajová a s. Handlovský. Na dobrej práci knižnice má zásluhu najmä knihovníčka súdružka Klačanová.