List Ján Snopka prezidentovi Masarykovi

28.03.2015 00:11

Počas hospodárskej krízy v 30-tych rokoch sa ocitlo mnoho malachovských mužov, ako živiteľov rodiny, bez trvalého zárobku. Jeden takýto prípad v rodine Ján Snopka si môžete prečítať tu, kedy v zúfalej situácii sa rozhodol listom požiadať o pomoc samotného prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka.