História školstva v Malachove

27.04.2017 21:57

Príspevok k dejinám inštitucionálneho školstva v Malachove od najstarších doložených čias až po súčasnosť. Viac na odkaze TU