Vývoj vojenskej kartografie na území Malachova

27.02.2016 22:36

Mapy všetkých vojenských mapovaní Rakúsko-Uhorska v sebe ukrývajú málo využitý informačný potenciál o historickej štruktúre krajiny, jej využívaní a obraze, hoci boli pôvodne určené vojenským potrebám. Viac o Malachove na mapách I., II. a III. vojenského mapovania sa dočítate TU