Vysťahovalectvo z Malachova

10.06.2012 11:45

Aký osud nás čaká? Uvidíme ešte svoj rodný kraj? Aj také otázky, nádeje ale aj obavy z budúcnosti si určite kládli vysťahovalci z Malachova. Viac sa dozviete v sekcii: Dejiny Malachova -> Vysťahovalectvo